Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Rakennusten palokatkot

Rakennuksen osastoivien rakennusosien, seinien ja välipohjien läpi joudutaan viemään erilaista kiinteistötekniikkaa kuten vesi- ja viemäriputkia sekä sähkökaapeleita. Näiden läpivientien edellytyksenä on, etteivät ne olennaisesti heikennä rakennusosan palo-osastointia. Palokatkolla tarkoitetaan läpäistävän rakenteen tiivistämistä vaadittavaa palo-osastointia vastaavaksi.

Palokatkosuunnitelman laatijalle ei ole olemassa tällä hetkellä erityispätevyyttä, vaan sen tekee joko pää-, rakenne-, lvi- tai paloalan suunnittelija.

Suunnitelma laaditaan muiden erityisalojen suunnitelmien rinnalla ja yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa.

Rakennuslupapäätökseen tulee palokatkosuunnitelmaa koskeva lupaehto. Vaikka lupaehtoa palokatkosuunnitelman toimittamisesta ei lupapäätöksessä olisikaan, kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia, että osastoivien rakennusosien palokatkot on tehty voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti.

Palokatkoihin käytetään CE-merkittyjä tuotteita suunnitelmien mukaisesti. Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän suuntaviivat (ETAG 026-sarja) mahdollistavat palokatkotuotteiden CE-merkinnän, kun valmistaja on hakemuksesta saanut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA).

Tuotenimillä suunniteltaessa suunnitelmissa ei saa käyttää termiä ”tai vastaava, tms.”.

Palokatkosuunnitelmiin on hyvä lisätä seuraava teksti:
”Palokatkoihin käytetään vain suunnitelmien mukaisia tuotteita. Mikäli tuote vaihdetaan, tilaajalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan laatima muutossuunnitelma muine dokumentteineen/hyväksyntöineen.”

 

Vaatimuksissa noudatetaan pääpiirteittäin seuraavaa jakoa:

Omakotitalot ja rivitalot

 • Palokatkoihin on käytettävä CE -merkittyjä tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Vastaava työnjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa tarkastusasiakirjan asiakohdan, jolla vahvistetaan se, että kohteessa on menetelty määräysten mukaisesti.

 

Kerrostalot

 • Palokatkosuunnitelman laatii pätevä henkilö, esim. pää-, rakenne-, lvi- tai paloalan suunnittelija.
 • Vastaava työnjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa tarkastusasiakirjan asiakohdan, jolla vahvistetaan se, että kohteessa on menetelty määräysten mukaisesti.
 • Vaatimuksia voidaan tarvittaessa asettaa muun muassa asentajan pätevyydelle, tarkastusten järjestämiselle sekä dokumentoinnille, palokatkojen merkitsemiselle ja tuotteen käyttöiälle.

 

Sairaalat, hoitolaitokset, hotellit, liikerakennukset ja muut vaativat rakennukset

 • Palokatkosuunnitelman laatii pätevä paloalan suunnittelija yhteistyössä pää-, rakenne-, lvi-suunnittelijan kanssa.
 • Palokatkosuunnitelmaan sisältyy yleensä myös tekstiosa, jossa voidaan esittää vaatimuksia muunmuassa asentajan pätevyydelle, tarkastusten järjestämiselle sekä dokumentoinnille, palokatkojen merkitsemiselle ja tuotteen käyttöiälle.

 

Linjasaneeraukset, joissa ei ole mukana ilmanvaihdon saneerausta

Jos on kyse käyttövesi- ja viemärisaneerauksesta / uudesta linjanoususta, joka asennetaan porraskäytävään.

 • Palokatkoihin käytetään CE -merkittyjä tuotteita valmistajan ohjeiden mukaan.
 • Vastaava työnjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa tarkastusasiakirjan asiakohdan, jolla vahvistetaan se, että kohteessa on menetelty määräysten mukaisesti.

 

Talotekniikan saneeraukset, joissa on mukana ilmanvaihdon saneeraus

 • Palokatkosuunnitelman laatii pätevä henkilö, esim. pää-, rakenne-, lvi- tai paloalan suunnittelija.
 • Palokatkoihin käytetään CE -merkittyjä tuotteita suunnitelmien mukaisesti
 • Vastaava työnjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa tarkastusasiakirjan asiakohdan, jolla vahvistetaan se, että kohteessa on menetelty määräysten mukaisesti.
 • Palokatkoasentaja laatii oman dokumentin läpivienneistä (asentajan todistuksen), jolla voidaan todeta, että ne ovat palokatkosuunnitelman mukaisia.

Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan sähköisesti PDF/A -tiedostona joko suoraan ePermit -järjestelmän Erityissuunnitelmat -osioon (https://erakennuslupa.vaasa.fi) tai sähköpostilla osoitteeseen: rakennusvalvonta.luvat(at)vaasa.fi.

Suunnitelman voi tehdä rakennuksen pohjapiirustukseen, johon merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä palokatkotyyppi, kirjain– ja numerotunnus. Pohjapiirustusta täydentävissä detaljipiirroksissa esitetään kukin läpivienti reunaehtoineen; sallitut läpivietävät johdotukset mahdollisine reuna- ja keskiöetäisyyksineen, läpivientiaukkojen sallitut koot, osastoivien rakenteiden materiaalit ja paksuudet.

Toteutusasiakirjat ja käytettyjen rakennustuotteiden tarkastus- ja huolto-ohjeet liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.