Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Keskusvaalilautakunta

Lautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisuudessa.

Puheenjohtaja Reinhold Klockars
Varapuheenjohtaja Pauli Karhu
Pöytäkirjanpitäjä Marjo Mäki-Krekola
Läsnäolo-oikeus Stefan Neuman
Valtuustokausi 31.5.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2020

 • Lautakunta kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä yhden päivän ajan virka-aikana, kahden päivän kuluttua kokouksesta kaupungin asiakirjahallinnossa, osoitte Raastuvankatu 33 A.

Tietoa keskusvaalilautakunnasta

 • Lautakunta asetetaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistön.
  Keskusvaalilautakuntaa kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Lautakunnan tehtävät

 • Keskusvaalilautakunta huolehtii valtakunnallisten vaalien yleisjärjestelyistä Vaasassa.
  Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola
  p. 040 487 9194
  s-posti: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

 

Tietoa keskusvaalilautakunnasta

 • Lautakunta asetetaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistön.
  Keskusvaalilautakuntaa kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Lautakunnan tehtävät

 • Keskusvaalilautakunta huolehtii valtakunnallisten vaalien yleisjärjestelyistä Vaasassa.
  Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola
  p. 040 487 9194
  s-posti: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

 

Keskusvaalilautakunta kokoontuu

hallintotalolla, kaupunginkanslian tiloissa, osoite Raastuvankatu 33 A