Förbigå menyn

Val

Staten och kommunerna arbetar utgående från representativ demokrati. Medborgarna väljer i fria val Republiken Finlands president och sina representanter till riksdagen, Europaparlamentet och kommunala beslutsfattande organ.

Alla personer över 18 år har rätt att påverka beslutsfattandet genom att rösta i nationella och lokala val.  Utöver röstningen kan man påverka bland annat genom att följa med beslutsfattandet och delta i samhällsdebatten.

I Finland förrättas följande allmänna nationella val:

  • Kommunalval vart fjärde år. Vid kommunalval väljs ledamöter och ersättare till kommunernas och städernas fullmäktige.   Antalet ledamöter som väljs i kommunen beror på invånarantalet i kommunen. Vasa stadsfullmäktige har från och med 1.8.2021 55 ledamöter. Resultatet av kommunvalvalet 2021 finns här.
  • Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval.  Mandatperioden för fullmäktige avses vara fyra år. Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet. Resultatet av Välfärdsområdesvalet 2022 finns här. 
  • Riksdagsval vart fjärde år. Vid riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter till Finlands riksdag.  Finland är i riksdagsvalet indelat i tretton valkretsar och från dessa valkretsar väljs representanter i proportion till invånarantalet i valkretsen. Resultatet av riksdagsvalet 2023 finns här. 
  • Presidentval vart sjätte år. Republikens president utses genom direkt folkval. Resultatet av presidentvalet 2024 finns här. 
  • Europaparlamentsval vart femte år. Vid europaparlamentsvalet utses europaparlamentariker från Finland till europaparlamentet.

Utöver val kan man också genomföra rådgivande statliga folkomröstningar och rådgivande kommunala folkomröstningar baserade på den allmänna rösträtten.

 

På justitieministeriets valsidor vaalit.fi finns täckande information om förrättning av val och valresultat.

 

Följande ordinarie val:

Valdagen vid europaparlamentsvalet 2024 är söndagen den 9.6.2024 och förhandsröstning i Finland 29.5.-1.6.2024.

 

För valförrättningen i Vasa stad svarar centralvalnämnden.