Ohita valikko

Varaa kaupunginkirjaston näyttelytila

Tarkista ensin varaustilanne varauskalenterista: Taidekäytävä Teema, Galleriakäytävä, Pääkirjaston vitriini A, Pääkirjaston vitriini C

Näyttelytilan varaus

"*" näyttää pakolliset kentät

Valitse näyttelytila*

Näyttelytoiminnan yleiset periaatteet ja käyttöehdot

Näyttelytoiminnan yleiset periaatteet

 • Kirjaston näyttelytoiminnan tulee olla kirjaston toiminta-ajatuksen mukaista ja pyrkiä tarjoamaan asiakkaille tietoa, virkistystä ja elämyksiä.
 • Kirjastoon soveltuvia näyttelyjä ovat kirjanäyttelyjen ohella taidenäyttelyt, valokuvanäyttelyt, käsityönäyttelyt, harrastuksiin liittyvät näyttelyt sekä esinenäyttelyt.
 • Kirjastolla on oikeus kieltäytyä ottamasta näyttelyä tiloihinsa, jos sen sisältö tai toteutus ei sovellu julkiseen tilaan tai se ei tue kirjaston toiminta-ajatusta. Näyttelyjen tulee kirjaston arvion mukaan vastata laadullisesti ja tekniseltä toteutukseltaan niitä yleisiä vaatimuksia, joita voidaan asettaa julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle.
 • Kirjastoon ei oteta näyttelyitä, joiden tarkoituksena on loukata ihmisoikeuksia tai halventaa vähemmistöjä. Väkivaltaa ihannoivia tai pornografisia näyttelyitä ei oteta kirjastoon.
 • Näyttelyistä päättävälle kirjaston henkilökunnalle tulee pyydettäessä esittää esim. osa näytteille pantavasta materiaalista etukäteen ennen tilavarauksen myöntämistä.
 • Kirjasto ei maksa näyttelyteoksista kuvasto- tai näyttelykorvauksia ellei tästä erikseen sovita.

Näyttelytilojen käytön ehdot

 • Näyttelyaika on yleensä yksi kuukausi. Pidemmistä näyttelyistä on neuvoteltava erikseen.
 • Näyttelyn pitäjä järjestää ja toteuttaa itse näyttelyn ripustuksen ja purkamisen. Näyttelyn ripustus ja purkaminen on tehtävä kirjaston aukioloaikana.
 • Näyttely on tultava ripustamaan ja purettava sovittuna ajankohtana. Kirjastolla on oikeus purkaa näyttely seuraavan näyttelyn tieltä, jos näyttelyn määräaikoja ei noudateta sovitusti.
 • Galleriakäytävä sijaitsee osittain lastenosaston puolella. Pyydämme näytteilleasettajaa huomioimaan tämän teosten asettelussa.
 • Näyttelyn alkamispäiväksi tulee merkitä aina pystytyspäivää seuraava arkipäivä ja päättymispäiväksi purkupäivää edeltävä arkipäivä.
 • Sama henkilö/yhteisö voi varata saman kirjastoyksikön näyttelytiloja vain kerran kalenterivuoden aikana.
 • Näyttelytilojen varaaminen on ilmaista. Kirjasto ei osallistu näyttelystä syntyviin kustannuksiin, poikkeuksena kansalliset kiertonäyttelyt, joiden rahtikuluihin kirjasto voi osallistua. Huom! Taidekäytävä Teema muuttuu maksulliseksi vuoden 2025 alusta. Teeman varaaminen maksaa 1.1.2025 lähtien 100 €/4 vkoa.
 • Kirjasto ei vakuuta näyttelyesineitä. Näyttelytila kuuluu kirjaston normaalin vartioinnin piiriin. Kirjasto ei vastaa mahdollisista näyttelytöille syntyneistä vaurioista.
 • Kirjaston tiloja tai esineitä ei saa vahingoittaa näyttelyn ripustuksen ja purkamisen yhteydessä. Näyttelynpitäjä sitoutuu vastaamaan mahdollisista näyttelystä syntyneistä vaurioista kirjastokiinteistössä- tai irtaimistossa. Ripustuksesta syntyneet esim. teippausjäljet täytyy näytteilleasettajan itse puhdistaa.
 • Kirjastolla on oikeus pyytää purkamaan näyttely/purkaa näyttely, jos varaamistilanteessa on annettu harhaanjohtavia tietoja tai näyttely ei sovikaan yleiseen kirjastoon.
 • Ala-aulan vitriinien hyllyjärjestystä tai valaisinjärjestelmää ei saa muuttaa.
 • Hätäpoistumistiet on pidettävä avoinna. Paloturvallisuusmerkintöjä, palohälyttimiä tai alkusammutuskalustoa ei saa poistaa tai peittää. Näyttely ei voi myöskään peittää ilmanvaihtokanavia.
 • Näyttelyn pitäjä voi järjestää omalla kustannuksellaan avajaiset, jotka on pidettävä kirjaston aukioloaikana. Avajaiset eivät saa aiheuttaa haittaa kirjaston normaalille toiminnalle. Avajaisissa ei voi tarjota alkoholia. Tarjoilusta tilaisuuden järjestäjä sopii suoraan kirjaston kahvilayrittäjän kanssa. Jos näyttelyn avajaisissa tarvitaan kirjaston henkilökunnan apua, tästä on sovittava erikseen.
 • Näytteilleasettaja vastaa itse näyttelynsä markkinoinnista ja laajemmasta tiedottamisesta. Kirjasto tiedottaa näyttelystä omilla verkkosivuillaan.
 • Kirjastolla on oikeus halutessaan käyttää näyttelystä otettua kuva-aineistoa korvauksetta esim. kirjaston kotisivuilla ja muussa tiedotuksessa.
 • Näyttelyn järjestäjä vastaa näyttelyyn liittyvistä tekijänoikeuksista.
 • Näyttelyt voivat olla myös myyntinäyttelyjä, mutta hinnat eivät saa olla häiritsevästi esillä. Kirjaston henkilöstö ei hoida näyttelyihin liittyvää rahaliikennettä tai ota teosvarauksia vastaan. Näytteilleasettaja jättää yhteystietonsa teosten yhteyteen ja mahdollinen myynti hoituu tätä kautta.

 

Päivitetty 22.11.2023

 

Lisätietoja antaa: Max Bäckman, 040-1831956, max.backman@vaasa.fi