Ohita valikko

Varis

Corvus corone cornix

Varispoikue. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Varis on sopeutunut elämään ihmisen naapurina monenlaisissa elinympäristöissä. Variksia pesii etenkin taajamissa, kaupungeissa ja maaseutuympäristöissä. Pieni osa pesimäkannasta asustaa saaristossa sekä yksittäisparein syrjäisillä metsä- ja suoalueilla. Variskannat ovat taantuneet Suomessa viime vuosien aikana.

  • Pituus 50 cm
  • Pesä puussa
  • Pääosin paikkalintu
  • Kaikkiruokainen. Ravintona mm. haaskat, kalat, linnunmunat ja -poikaset, hyönteiset, kastemadot, jyvät, siemenet, jätteet.

Elinympäristö. Varis viihtyy kaikenlaisilla biotoopeilla. Yleisin laji on kulttuuriympäristöissä, mutta varis pesii myös yhtenäisillä metsäalueilla sekä saaristossa.

Esiintyminen Vaasassa. Varis on Vaasassa yleislaji. Laji on havaittu pesimäaikaan 280 atlasruudun alueella. Keskimäärin pareja pesii Vaasan seudulla noin 1-2 paria neliökilometrin laajuisella alueella. Osa kesäisin nähtävistä varisparvista on pesimättömiä lintuja, jotka etsivät tulevia pesimäpaikkoja. Varikset aloittavat pesimisen noin 2-3 vuoden iässä.