Ohita valikko
Lapsi kirjoittaa koulussa

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Vaasassa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta ja muita maahanmuuttajataustaisten opetukseen liittyviä palveluita.

 

Perusopetukseen valmistava opetus

Oppilaat, joilla ei vielä ole riittäviä suomen tai ruotsin kielen taitoja perusopetuksessa opiskeluun, osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus on pääsääntöisesti yksi kalenterivuosi. Integrointi perusopetukseen aloitetaan mahdollisimman pian.

Maahanmuuttajataustaisten perusopetukseen valmistava opetus edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Valmistava opetus tarjoaa valmiudet siirtyä perusopetukseen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen lähikouluun

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa. Perusopetuksessa oppilailla on oikeus suomi tai  ruotsi toisena kielenä -opetukseen ja maahanmuuttajataustaisten tukiopetukseen.

Suomenkielisen perusopetuksen oppilaat, joilla ei vielä perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen ole riittäviä valmiuksia siirtyä suomenkieliseen perusopetukseen, jatkavat opiskelua nivel-luokassa.

 

 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetus

Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole suomi tai ruotsi äidinkielenä tasolla kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetus ei ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita opetuksessa tulee noudattaa.

Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään suomi tai ruotsi äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2. Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. 

Vaasassa suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta tarjotaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kaikille oppilaille, jotka osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä. 

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta.

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen vapaaehtoista oman äidinkielen opetusta. Opetusta järjestetään kaksi (2) oppituntia viikossa koulupäivän ulkopuolisena ajankohtana. Huoltajat vastaavat oppilaan kuljettamisesta opetukseen ja sieltä takaisin kotiin. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos oppilaita on vähintään kahdeksan (8).

Oman äidinkielenopetukseen haetaan maaliskuussa ja opetukseen osallistuminen on sitova lukuvuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja : Kati Nuojua, puh 040 542 3240

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Suomenkielinen perusopetus

Koordinaattori Kati Nuojua, puh. 040 542 3240, kati.nuojua@edu.vaasa.fi

Ruotsinkielinen perusopetus

Opetuspäällikkö Ann-Sofie Nygård, p. 040 592 8709, ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi