Ohita valikko
Lapsi kiipeilytelineellä

Kouluun ilmoittautuminen

Tammikuussa Vaasan kaupungin perusopetuksessa

Kun muutat toiselta paikkakunnalta tai ulkomailta Vaasaan

Vaasaan muuttavat oppivelvollisuusikäiset lapset ilmoitetaan sähköisesti.

Täytä sähköinen lomake täällä.

Lisätietoja:

 • hallintosihteeri Annika Härkönen, puh. 040 520 4516,  annika.harkonen@vaasa.fi
 • hallintosihteeri Therese Kangas, puh. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi
 • perusopetus@edu.vaasa.fi

Perusopetukseen valmistava opetus

Oppilaat, joilla ei vielä ole riittäviä suomen tai ruotsin kielen taitoja perusopetuksessa opiskeluun, osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa.

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Lapsi ilmoitetaan kouluun sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa. Esiopetuksessa olevien lasten huoltajilla on jo Wilma käytössä. Huoltajat voivat tarvittaessa pyytää Wilma-tunnuksia esiopetusryhmän opettajilta.

Wilmassa on ilmoittautumisen alkaessa tammikuussa nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu.

Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa tai painotettua opetusta (musiikkiluokat, kaksikielinen ja englanninkielinen opetus) täyttämällä anomuksen Wilmassa.

Päätös koulupaikasta ilmoitetaan perheille postitse maaliskuun aikana.

Tietoa 1. luokalla aloittavan oppilaan huoltajille

Tutustumispäivä sekä koulun työ- ja loma-ajat

Esiopetuksen oppilaat pääsevät tutustumaan tulevaan kouluunsa toukokuussa. Koulut ja esiopetuksen opettajat tiedottavat koteihin tutustumispäivän ajankohdasta.

Myös huoltajille järjestetään mahdollisuuksien mukaan oma tutustumistilaisuus ennen lukuvuoden alkua.

Katso perusopetuksen työ- ja loma-ajat

Koteihin jaetaan lukuvuoden alussa oppilaan oma työjärjestys, josta ilmenee koulupäivien alkamis- ja päättymisajat.

Opetus ensimmäisellä luokalla

Ensimmäisen vuosiluokan oppilaalla on koulua 20 tuntia viikossa.

Oppiaineet ensimmäisellä luokalla:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • matematiikka
 • ympäristöoppi
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • A1–kieli (suomenkielisessä perusopetuksessa englanti, ruotsinkielisessä perusopetuksessa suomi)
 • käsityö
 • kuvataide
 • musiikki
 • liikunta

Koulussa opiskellaan myös monialaisia kokonaisuuksia, joissa perehdytään oppiainerajat ylittäviin teemoihin ja ilmiöihin.

Kieliopinnot

Suomenkielinen perusopetus:

 • 1. luokka: englannin kielen opiskelu alkaa (A1-kieli)
 • 4. luokka: A2-kielen opiskelu alkaa: kieleksi voi valita toisen kotimaisen kielen eli ruotsin tai vieraan kielen (ranska, saksa, venäjä). Kielivalinta tehdään 3. luokan aikana, ja siitä tiedotetaan huoltajille erikseen Wilman kautta.

Ruotsinkielinen perusopetus:

 •  1. luokka: suomen kielen opiskelu alkaa (A1-kieli)
 • 3. luokka: oppilaat voivat aloittaa englannin kielen opiskelun valinnaisena aineena
 • 4. luokka: oppilaat jatkavat englannin kielen opiskelua A2-kielenä

Opetussuunnitelma ja tavoitteet

Koulussa työskennellään kaupungin opetussuunnitelman mukaan, joka noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Opettaja valitsee luokalleen sopivat opetusmenetelmät ja työskentelytavat, joilla parhaiten saavutetaan opetussuunnitelman tavoitteet.

Ruokailu

Koulumatka

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuolto

Lähikoulualueet suomenkielisessä perusopetuksessa

Lapsen koulu määräytyy asuinalueen eli väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Lähikoulu on jokin lähialueen kouluista.

Oppilaaksiottoalueet ja lähikoulualueet

Suomenkielisessä perusopetuksessa on käytössä oppilaaksiottoalueet.  Vaasan kaupunki on jaettu kahteen alueeseen: ykkösalueeseen kuuluvat kaupungin keskustan ja pohjoisen alueen koulut. Kakkosalueeseen kuuluvat itäisen ja Vähänkyrön alueen koulut.

Lähtökohtaisesti oppilaalle osoitetaan koulupaikka oman oppilaaksiottoalueensa koulusta. Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua.

Muuhun kuin lähikouluun

Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa.

Ensimmäiselle luokalle haettaessa koulun vaihtoa voi anoa:

 • muuhun kuin osoitettuun lähikouluun
 • painotettuun opetukseen (musiikkiluokat, ruotsin kielikylpy, kaksikielinen tai englanninkielinen opetus)
 • muuhun kuin Vaasan kaupungin järjestämään perusopetukseen (Vaasan kristillinen koulu, Rudolf Steiner koulu)

Koulun vaihtoa anotaan täyttämällä anomus Wilmassa. Lähikoulun vaihtaminen on mahdollista, mikäli huoltajien toivomassa koulussa on tilaa.

Koulun vaihdon anominen muissa tapauksissa:

 • Mikäli oppilas siirtyy toiseen kouluun kesken lukuvuotta, otetaan yhteys perusopetuksen hallintoon aluerehtoreihin. Katso aluerehtoreiden yhteystiedot perusopetuksen sivun alalaidasta.

Siirtyminen alakoulusta yläkouluun

Kaupungin kaikkien yläkoulujen yhteyteen muodostuu koulupolku alakoulusta yläkouluun. Siirtyminen alakoulusta yläkouluun tapahtuu ilman erillistä hakua.

Merenkurkun kouluun (yläkoulu) siirrytään

 • Suvilahden koulusta
 • Hietalahden koulusta
 • Keskuskoulusta

Onkilahden yhtenäiskouluun siirrytään

 • Onkilahden yhtenäiskoulun alakoulusta
 • Isolahden koulusta
 • Länsimetsän koulusta

Variskan yhtenäiskouluun siirrytään

 • Variskan yhtenäiskoulun alakoulusta
 • Nummen koulusta
 • Huutoniemen koulusta

Savilahden yhtenäiskouluun siirrytään

 • Savilahden yhtenäiskoulun alakoulusta
 • Merikaarron koulusta
 • Tervajoen koulusta

Lähikoulualueet ruotsinkielisessä perusopetuksessa

Lähikoulualueet

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on käytössä lähikoulualueet. Alueita on viisi: Gerby skolan, Haga skolan, Sundom skolan, Vasa övningsskolan ja Vikinga skolan alue. Katso alueet karttapalvelusta

Ohje karttapalvelun käyttöön:

 • Valitse vasemman laidan valikosta
  • Valitse kartalla näkyvät tiedot
  • Sivistys
  • Lähikoulualue, ruotsinkielinen

Lapsen koulu määräytyy väestörekisteriin merkityn virallisen lähiosoitteen mukaan.

Siirtyminen 6. luokalta 7. luokalle

Kaupungin kaikkien yläkoulujen yhteyteen muodostuu koulupolku alakoulusta yläkouluun. Siirtyminen alakoulusta yläkouluun tapahtuu ilman erillistä hakua.

Muuhun kuin lähikouluun

Koulun vaihtoa voi anoa:

 • muuhun kuin osoitettuun lähikouluun
 • painotettuun opetukseen (englanninkielinen opetus)
 • Vasa övningsskola
 • muuhun kuin Vaasan kaupungin järjestämään perusopetukseen (Vaasan kristillinen koulu, Rudolf Steiner – koulu )

Oppilaalla, jolle myönnetään toissijainen koulupaikka ja joka vaihtaa muuhun kuin lähikouluun, ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen. Lähikoulun vaihtaminen on mahdollista, mikäli huoltajien toivomassa koulussa on tilaa.

Lähikoulun vaihtaminen

 • Esikoulusta ensimmäiselle luokalle menevän lapsen lähikoulun vaihtoa haetaan täyttämällä anomus tammikuun aikana Wilmassa.
 • Kuudennelta seitsemännelle luokalle menevän oppilaan lähikoulun vaihtoa haetaan täyttämällä anomus tammikuun aikana Wilmassa tai lomakkeella.

Toissijaisen koulupaikan voi saada alla olevilla perusteilla:

 • Oppilaan terveydentila koulupsykologin lausunnon mukaan.
 • Koulunkäynti jatkuu samassa koulussa, vaikka oppilas muuttaa toiselle lähikoulualueelle.
 • Yllä olevien perusteiden lisäksi voidaan huomioida koulumatkan turvallisuus ja pituus sekä oppilaan mahdolliset sisarukset samassa koulussa.

Koulun vaihtoa haetaan lomakkeella, joka on tulostettavissa tästä linkistä (pdf). Lomakkeen painikkeet toimivat, kun tallennat PDF-tiedoston koneellesi ja avaat sen Adobe Readerilla tai vastaavalla PDF-tiedostojen lukuohjelmalla.

Lomake lähetetään osoitteeseen Vaasan kaupunki, ruotsinkielinen perusopetus, PL 2, 65101 Vaasa tai liitteenä  sähköpostitse osoitteeseen grundlaggande@edu.vaasa.fi.

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Koulunkäynnin voi aloittaa myös vuotta aikaisemmin tai myöhemmin.

Perusopetuslain 27 §:n mukaan lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Hakemukseen tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto.

Tulosta hakulomake (pdf)

Lomake toimitetaan perusopetuksen hallintoon.

Haku painotettuun opetukseen (musiikkiluokat, kielikylpy, englanninkielinen opetus)

Painotettu opetus tarkoittaa sitä, että opetuksessa painotetaan tiettyjä oppiaineita, kuten musiikkia tai kieliä.

Lue lisää hausta painotettuun opetukseen

Vaasassa painotettua opetusta ovat:

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Katso yhteystiedot perusopetuksen sivun alalaidasta.