Ohita valikko
Kouluterveydenhoitaja ja lapsi

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Jokaisella esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa työtä. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuollon tehtävä on:

 • Edistää oppilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä.
 • Edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
 • Edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
 • Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.
 • Turvata oppilaiden tarvitsemien oppilashuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit oppilaiden tukena

Jokaisella koululla on käytettävissä koulupsykologi ja koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja kouluhammashuolto. Oppilashuolto kuuluu koulujen kasvatus- ja opetustehtävään ja pohjautuu vastavuoroiseen luottamuksellisuuteen ja kunnioitukseen koulun, kodin ja oppilaan välillä. 

Jos sinulla huoltajana herää huoli lapsesi koulunkäynnistä, oppimisesta tai hyvinvoinnista, ota mahdollisimman pian yhteyttä opettajaan tai koulun oppilashuoltohenkilöstöön. Myös oppilas itse voi olla aloitteentekijä. Koulun henkilökunnalla on myös velvollisuus olla aloitteellinen huolen herätessä yksittäisestä oppilaasta. 

Lue lisää Pohjanmaan hyvinvointialueen sivulta

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen.  Työtä tehdään yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Lue lisää kouluterveydenhuollon sivulta.

 

Hammashuolto

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin kotiin lähetettävällä kutsulla.

Lue lisää hammashuollon sivulta.

Opiskeluhuollon henkilökunta eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat siirtyneet hyvinvointikuntayhtymän alaisuuteen. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi

Koulupsykologit

Suomenkielinen perusopetus

puh. 040-1820 458

 • Länsimetsän koulu, Huutoniemen koulu, Tervajoki
 • Esiopetus: Paakari, Omenalehto, Satamapuisto, Tervajoki

Niina Kypärä, puh.040-7202 936

 • Hietalahden koulu, Keskuskoulu, Savilahden yläkoulu
 • Esiopetus: Inkerinpuisto, Pikku kasarmi, Huvikumpu

Noora Rintaluoma, puh. 040-3564 521

 • Onkilahden yhtenäiskoulu, Steiner
 • Esiopetus: Metsäkallio

puh. 040-5410 621

 • Isolahden koulu, Suvilahden koulu
 • Esiopetus: Isolahti, Punahilkka, English Playschool , Steiner, Lyhty, Palosaari

Sirpa Niemi, puh. 040-8457 682

 • Vanhan Vaasan koulu, Variskan koulu, Merikaarron koulu, Savilahden alakoulu
 • Esiopetus: Alkula, Pikku-Onni, Villi länsi

Ruotsinkielinen perusopetus

Annette Rokala, puh. 0400-683 132

 • Borgaregatans skola, Vikinga skola
 • Vikinga förskola, Hemstrands förskola, Malmögårdens förskola

Emilia Kronqvist, puh. 040-1933585

 • Övningsskolan 1-9, Haga skola,
 • Haga förskola, Gustavsborgs förskola

Emmie Marklund puh. 040-6831101

 • Sundom skola, Gerby skola,
 • Sundom förskola, Gerby förskola, Rödluvans förskola

Koulukuraattorit

Koulukuraattorit – Pohjanmaan hyvinvointialue