Ohita valikko
lapsi leikkii palikoilla

Tukea varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään Vaasassa osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäistä toimintaa.

Tukea annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuoropuhelussa huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Pyrimme havaitsemaan lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan erilaisia tukimuotoja.

Lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta sekä oppimisympäristö tulee sopeuttaa lapsen tarpeiden mukaan. Lapsen vahvuuksien tukeminen ja vahvistaminen avoimessa ja myönteisessä ympäristössä kannustaa lasta voittamaan haasteensa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.

Ryhmäkoon pienentäminen ja avustajapalvelut

Lapsiryhmän kokoa voidaan tarvittaessa pienentää, jos ryhmässä on yksi tai useampia tukea tarvitseva lapsi tai ryhmään voidaan mahdollisuuksien mukaan palkata avustaja.

Asiantuntijoiden palvelut

Yhteistyössä perheen kanssa lapsi voidaan tarvittaessa ohjata myös muiden asiantuntijoiden, kuten psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän palvelujen piiriin.

Lapselle tarjottavat muut tukipalvelut, kuten esimerkiksi terapia tai lääkinnällinen kuntoutus on yhdistettävä kokonaisuudeksi. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa.

Esiopetus

Esiopetuksessa käytetään perusopetuslain mukaista kolmiportaisen tuen mallia. Tuki on jaettu kolmeen osaan: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena sekä muotoisena kuin se on tarpeellista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Vaasan kaupungissa työskentelee 15 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO). Jokaiselle varhaiskasvatuksen yksikölle on nimetty oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 • seuraa ja havainnoi lapsen kehitystä ja oppimista.
 • työskentelee yksilöllisesti tai ryhmässä lasten kanssa.
 • arvioi lapsen tuen tarpeen yhteistyössä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.
 • tekee yhteistyötä lasten huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
 • antaa tukea sekä opastusta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa sekä toteutuksessa.
 • ohjaa avustajia
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot ja vastuualueet

Alatalo Päivi

 • Punahilkan päiväkoti, Sudentie 4, 65350 Vaasa
 • 040 846 5320
 • vastuualue: Punahilkan päiväkoti, Inkerinpuiston päiväkoti (ei kielikylpy)

Grandér Ida

 • Alkulan päiväkoti, Rossgatan 1, 65380 Vasa
 • 040 631 7328
 • vastuualue: Folkhälsans daghem, Sundom daghem, Vindängens daghem

Haag-Säätelä Tina

 • Kappelinmäen päiväkoti, Eräpolku 2, 65370 Vaasa
 • 040 558 7017
 • vastuualue: Alkulan päiväkoti, Lyhty, Tuulenpesän päiväkoti

Juupaluoma Ulla

 • Malmöntalon päiväkoti, Vöyrinkatu 2, 65100 Vaasa
 • 040 637 2444
 • vastuualue: Malmöntalon päiväkoti, Metsäkallion päiväkoti, Inkerinpuiston päiväkodin kielikylpy

Laitalainen Sari

 • Pukinkulman päiväkoti, II krs., Näkinkuja 2a, 65230 Vaasa
 • 040 190 4376
 • vastuualue: Länsimetsän päiväkoti, Palosaaren päiväkoti, Tiitiäinen (1.11.19 -), Perhepäivähoidon Pohjoinen alue

Muotio Isa

 • Malmögårdens daghem, Vörågatan 2, 65100 Vasa
 • 040 485 9523
 • vastuualue: Hemstrands daghem, Kaptensgatans daghem, Malmögårdens daghem, Trollbergets daghem, Vikinga förskola

Mäenpää Tiina

 • Teeriniemen päiväkoti, Joutsenenkatu 8, 65320 Vaasa
 • 040 667 1953
 • vastuualue: Teeriniemen päiväkoti, Purolan päiväkoti

Norrgård Miia

 • Ristinummen päiväkoti, Ostospolku 2, 65370 Vaasa
 • 040 519 2237
 • vastuualue: Esikon päiväkoti, Kappelinmäen päiväkoti, Ristinummen päiväkoti, Klemettilän päiväkoti, Taikametsän päiväkoti, Perhepäivähoito: Ristinummi

Norrgård-Pensar Carola

 • Gerby daghem, Sandmovägen 1, 65280 Vasa
 • 040 558 7533
 • vastuualue: Björkdungens daghem, Granvikens daghem, Nallebo

Rinta-Jouppi Gitta

 • Pukinkulman pk, II krs., Näkinkuja 2a, 65230 Vaasa
 • 040 352 3137
 • vastuualue: Isolahden päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Pukinkulman päiväkoti, Touhula Pursimiehenkadun päiväkoti

Saha Jaana

 • Huvikummun päiväkoti, Keskuskatu 17, 65320 Vaasa
 • 040 190 4376
 • vastuualue: Huvikummun päiväkoti, Touhula Kalliokadun päiväkoti, Touhula Kiillekujan päiväkoti,  Satamapuiston päiväkoti, Pikku kasarmin päiväkoti

Silander Towa

 • Alkulan päiväkoti, Rossgatan 1, 65380 Vasa
 • 040 354 6030
 • vastuualue: Gustavsborgs daghem, Haga daghem, Strandsvalans daghem

Sorri Tiina

 • Vähäkyrö -talo, Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö
 • 040 565 2845
 • vastuualue: Pikkuonnin päiväkoti, Tervajoen päiväkoti, Villin lännen päiväkoti,  Suvilahden päiväkoti, Veitikka, Perhepäivähoito: Vähäkyrö

Stara Karin

 • Suvilahden päiväkoti, Jyväskylänkatu 2, 65350 Vaasa
 • 040 190 8639
 • vastuualue: Pilke Pikkuponin päiväkoti, English Playschool, Tuuliniityn päiväkoti, Rantapääskyn päiväkoti

Södergård Maria

 • Alkulan päiväkoti, Rossgatan 1, 65380 Vasa
 • 040 548 3463
 • vastuualue: Iduna daghem, Rödluvans daghem, Manna daghem, Lill kasern daghem, Kolibridalens daghem, Familjedagvård: Ruotsinkieliset