Förbigå menyn
Lapsi leikkii palikoilla

Stöd för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Stöd för barnets utveckling och lärande ordnas i Vasa som en del av den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Stöd ges i första hand med olika flexibla arrangemang i barnets egen daghems-, förskoleundervisnings- eller familjedagvårdsgrupp.

Stöd för växande och lärande

Småbarnspedagogikens uppgift är att stöda en positiv utveckling hos barnet i dialog mellan vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogiken.

Vi strävar efter att observera barnets behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt och att erbjuda olika stödformer.

För att främja barnets möjligheter till utveckling och lärande ska verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt lärmiljön anpassas enligt barnets behov. Stödande och stärkande av barnets styrkor i en öppen och positiv miljö uppmuntrar barnet till att övervinna sina utmaningar.

Barnets plan för småbarnspedagogik

För ett barn i daghem eller familjedagvård upprättas en individuell plan för småbarnspedagogik för genomförandet av fostran, undervisning och vård. I planen antecknas också barnets eventuella behov av stöd, stödåtgärder och hur de genomförs.

Minskande av gruppstorleken och assistentservice

Barngruppens storlek kan vid behov minskas, om det i gruppen finns ett eller flera barn som behöver stöd eller också kan i mån av möjlighet en assistent anställas för en grupp.

Sakkunnigservice

I samarbete med familjen kan ett barn vid behov hänvisas också till andra sakkunniga, såsom till psykolog, talterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut eller familjearbetare.

Annan stödservice som ett barn erbjuds, såsom till exempel terapi eller medicinsk rehabilitering ska sammanställas till en helhet. Det är viktigt att nätverket kring barnet samarbetar med barnets vårdnadshavare.

Förskoleundervisning

Inom förskoleundervisningen används en modell med stöd i tre steg enligt lagen om grundläggande utbildning. Stödet har indelats i tre delar: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Det stöd som barnet får ska vara flexibelt, planerat och föränderligt enligt behovet av stöd. Stödet ges så länge och på den nivå och i den form som det behövs.

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Inom Vasa stad arbetar 15 speciallärare inom småbarnspedagogik. För varje enhet för småbarnspedagogik har en egen speciallärare för småbarnspedagogik utsetts.

Speciallärare inom småbarnspedagogik

 • följer med och observerar barnets utveckling och lärande
 • arbetar individuellt eller i grupp med barnen.
 • bedömer barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna samt personalen inom småbarnspedagogiken.
 • samarbetar med barnens vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogiken samt andra sakkunniga.
 • ger stöd samt handledning vid planering av barnets vård, fostran och lärande samt vid genomförandet.
 • handleder assistenter
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter och ansvarsområden för speciallärare inom småbarnspedagogik

Alatalo Päivi

 • Punahilkan päiväkoti, Sudentie 4, 65350 Vaasa
 • 040 846 5320
 • ansvarsområde: Punahilkan päiväkoti, Inkerinpuiston päiväkoti (utan språkbad)

Grandér Ida

 • Alkulan päiväkoti, Rossgatan 1, 65380 Vasa
 • 040 631 7328
 • ansvarsområde: Folkhälsans  daghem, Sundom daghem, Vindängens daghem

Haag-Säätelä Tina

 • Kappelinmäen päiväkoti, Eräpolku 2, 65370 Vaasa
 • 040 558 7017
 • ansvarsområde: Alkulan päiväkoti, Lyhty, Tuulenpesän päiväkoti

Juupaluoma Ulla

 • Malmöntalon päiväkoti, Vöyrinkatu 2, 65100 Vaasa
 • 040 637 2444
 • ansvarsområde: Malmöntalon päiväkoti, Metsäkallion päiväkoti, Inkerinpuiston päiväkoti (språkbad)

Laitalainen Sari

 • Pukinkulman päiväkoti, II krs., Näckensgränden 2a, 65230 Vaasa
 • 040 190 4376
 • ansvarsområde: Länsimetsän päiväkoti, Palosaaren päiväkoti, Tiitiäinen (1.11.19 -), Perhepäivähoidon Pohjoinen alue

Muotio Isa

 • Malmögårdens daghem, Vörågatan 2, 65100 Vasa
 • 040 485 9523
 • ansvarsområde: Hemstrands daghem, Kaptensgatans daghem, Malmögårdens daghem, Trollbergets daghem, Vikinga förskola

Mäenpää Tiina

 • Teeriniemen päiväkoti, Joutsenenkatu 8, 65320 Vaasa
 • 040 667 1953
 • ansvarsområde: Teeriniemen päiväkoti, Purolan päiväkoti

Norrgård Miia

 • Ristinummen päiväkoti, Ostospolku 2, 65370 Vaasa
 • 040 519 2237
 • ansvarsområde: Esikon päiväkoti, Kappelinmäen päiväkoti, Ristinummen päiväkoti, Klemettilän päiväkoti, Taikametsän päiväkoti, Perhepäivähoito: Ristinummi

Norrgård-Pensar Carola

 • Gerby daghem, Sandmovägen 1, 65280 Vasa
 • 040 558 7533
 • ansvarsområde: Björkdungens daghem, Granvikens daghem, Nallebo

Rinta-Jouppi Gitta

 • Pukinkulman pk, II krs., Näckensgränden 2a, 65230 Vaasa
 • 040 352 3137
 • ansvarsområde: Isolahden päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Pukinkulman päiväkoti, Touhula Pursimiehenkadun päiväkoti

Saha Jaana

 • Huvikummun päiväkoti, Keskuskatu 17, 65320 Vaasa
 • 040 190 4376
 • ansvarsområde: Huvikummun päiväkoti, Touhula Kalliokadun päiväkoti, Touhula Kiillekujan päiväkoti,  Satamapuiston päiväkoti, Pikku kasarmin päiväkoti

Silander Towa

 • Alkulan päiväkoti, Rossgatan 1, 65380 Vasa
 • 040 354 6030
 • ansvarsområde: Gustavsborgs daghem, Haga daghem, Strandsvalans daghem

Sorri Tiina

 • Vähäkyrö -talo, Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö
 • 040 565 2845
 • ansvarsområde: Pikkuonnin päiväkoti, Tervajoen päiväkoti, Villin lännen päiväkoti, Taikametsän päiväkoti, Suvilahden päiväkoti (- 31.10.19), Veitikka, Perhepäivähoito: Vähäkyrö

Stara Karin

 • Suvilahden päiväkoti, Jyväskylänkatu 2, 65350 Vaasa
 • 040 190 8639
 • ansvarsområde: Pilke Pikkuponin päiväkoti, English Playschool, Tuuliniityn päiväkoti, Rantapääskyn päiväkoti

Södergård Maria

 • Alkulan päiväkoti, Rossgatan 1, 65380 Vasa
 • 040 548 3463
 • ansvarsområde: Iduna daghem, Rödluvans daghem, Manna daghem, Lill kasern daghem, Kolibridalens daghem, Familjedagvård: Svenskspråkiga