Ohita valikko
Hanke

1/2022 Energy Sampo2 The sequel

Uusien energiaratkaisujen globaali markkina on 3000 miljardia Euroa. Merkittävä osa
markkinasta koostuu systeemisten, energiantuotannon, jakelun ja varastoinnin ja niitä tukevien automaatioratkaisujen ja kokonaisjärjestelmien uusimiseen liittyvistä investoinneista. Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja omavaraisuuden turvaaminen ovat korkealla EU:n prioriteeteissa. Siksi EU investoi yli 200 Miljardia uusiutuvan energian investointeihin 18.05.2022 julkistetun Repower EU -ohjelman mukaisesti.

Markkina on suuri, samoin sen haasteet. Suomessa on merkittävä energiateollisuuden keskittymä. Sen innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen suomalaisten ja Suomessa toimivien kansainvälisten yritysten investointeja kasvattamalla on koko kansakunnan etu. Hiilineutraali energiantuotanto on kuitenkin haaste, jota kukaan toimijoista ei voi ratkaista yksin.

Sen ratkaisemisen esteenä on yhteisen toimintamallin löytäminen kansainvälisen
järjestelmätason muutoksen ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Siihen tarvitaan omistautuneiden yritysten yhteenliittymä. Tällaisesta toiminnasta on hyviä tuloksia: ”EnergySAMPO-ekosysteemin käynnistäminen ja fasilitointi”- hankkeessa perustettiin energiasektorin yritysten välinen ekosysteemi joka on vauhdittanut yhteistyötä ja tuottanut tuloksia. Tässä hankkeessa hyvässä vauhdissa olevaa ekosysteemiyhteistyötä laajennetaan teknologiapilottien ja toisaalta
yrityskiihdyttämötoiminnan avulla.

EnergySAMPO -ekosysteemin tavoitteena on osaltaan ratkaista energiantuontannon globaali ongelma ja lisätä merkittävästi energiaan liittyvien teknologioiden vientiä ja luoda siten tuhansia uusia työpaikkoja Suomeen seuraavien viiden vuoden aikana. Hankkeen aikana on tavoitteena käynnistää uusia pilottihankkeita ja laajentaa ekosysteemikumppanien määrää vähintään kolminkertaiseksi.

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

EnergySampo ekosysteemijohtaja Sari Kola
sari.kola(at)merinova.fi