Ohita valikko
Hanke

1/2022 Next Level Energy Setup investointi

Sähköenergiajärjestelmien muutosvauhti tulee lähivuosien aikana vihreän siirtymän ja
energiaomavaraisuuden kasvattamisen vaatimuksen myötä entisestään kiihtymään yleisesti globaalisti, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi aivan erityisesti Euroopassa.

Muutostarpeita ohjaavat globaalit megatrendit, kuten päästöjen vähentämistarpeet,
kasvavat energia- ja kustannustehokkuus-, kasvavan energiaomavaraisuuden sekä kriittisen infrastruktuurin luotettavuus- ja kriisivalmiusvaatimukset. Esimerkiksi sähköverkoissa perinteisen keskitetyn sähköntuotannon korvaava uusiutuva, hajautettu tuotanto on ominaisuuksiltaan haastavampaa, koska se on sekä vaihtelevampaa (sääolosuhteista
riippuvaa) että dynamiikaltaan herkempää johtuen tehoelektronisista suuntaaja-/liityntäla
itteista. Tulevaisuudessa energiajärjestelmien kasvavat jousto- ja luotettavuustarpeet vaativat erilaisten uusien hallinta-, ohjaus- ja suojausratkaisuiden sekä hajautettujen energia-/joustoresurssiteknologioiden ja konseptien (mm. microgrid-ratkaisut) nopeaa kehittämistä.

Erilaisilla energiavarastoilla, esimerkiksi akkuteknologialla, sekä kyberturvallisilla ICTratkaisuilla ja data-analytiikalla / optimoinnilla tulee olemaan keskeinen mahdollistajan rooli tulevaisuuden energiajärjestelmissä niin älykkäissä ja joustavissa sähköverkoissa kuin erilaisissa liikennesovelluksissakin (sähköautoissa, laivoissa ja työkoneissa). Jotta hajautettujen, joustavien energiaresurssien (tuotanto, varastot, kuormat, sähköautot) potentiaali ja muiden energiamuotojen (lämpö, kaasu, liikenne) samanaikainen tarkastelu voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kokonaisuuden, älykästä, aktiivista ja koordinoitua hallintaa tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen.

Tämä Next Level Energy Setup investointi – hanke kytkeytyy tiiviisti Next Level Energy Setup – kehittämishankkeeseen. Tässä investointihankkeessa tuetaan kehittämishankkeen tavoitteiden
saavuttamista hankkimalla verkkoemulaattori sekä akusto ja integroimalla ne osaksi Vaasan
Yliopiston VEBIC-tutkimusalustan Future Reliable Electricity & Energy System Integration (FREESI) -laboratorion reaaliaikasimulointilaitteiston ympärille rakentunutta TKI-ympäristöä.
Tavoitteena TKI-ympäristön kehittämisellä on luoda edellytykset TKI-toiminnalle, joka vastaa
energiaverkkojen kasvaneisiin jousto- ja luotettavuusvaatimuksiin sekä edesauttaa yrityksiä kehittämään, testaamaan ja nopeammin kaupallistamaan uusia innovaatioita, tuotteitaan ja ratkaisuitaan.

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

Johtaja Suvi Karirinne
suvi.karirinne(at)uwasa.fi