Ohita valikko
Hanke

1/2022 Next Level Energy Setup

Sähköenergiajärjestelmien muutosvauhti tulee lähivuosien aikana vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden kasvattamisen vaatimuksen myötä entisestään kiihtymään yleisesti globaalisti, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi aivan erityisesti Euroopassa. Muutostarpeita ohjaavat globaalit megatrendit, kuten päästöjen vähentämistarpeet, kasvavat energia- ja kustannustehokkuus-, kasvavan energiaomavaraisuuden sekä kriittisen
infrastruktuurin luotettavuus- ja kriisivalmiusvaatimukset. Esimerkiksi sähköverkoissa perinteisen keskitetyn sähköntuotannon korvaava uusiutuva, hajautettu tuotanto on ominaisuuksiltaan haastavampaa, koska se on sekä vaihtelevampaa (sääolosuhteista riippuvaa) että dynamiikaltaan herkempää johtuen tehoelektronisista suuntaaja-/liityntälaitteista. Tulevaisuudessa energiajärjestelmien kasvavat jousto- ja luotettavuustarpeet vaativat
erilaisten uusien hallinta-, ohjaus- ja suojausratkaisuiden sekä hajautettujen energia-/joustoresurssiteknologioiden ja konseptien (mm. microgrid-ratkaisut) nopeaa kehittämistä. Erilaisilla energiavarastoilla, esimerkiksi akkuteknologialla, sekä kyberturvallisilla ICTratkaisuilla ja data-analytiikalla / optimoinnilla tulee olemaan keskeinen mahdollistajan rooli tulevaisuuden energiajärjestelmissä niin älykkäissä ja joustavissa sähköverkoissa kuin erilaisissa liikennesovelluksissakin (sähköautoissa, laivoissa ja työkoneissa). Jotta hajautettujen, joustavien energiaresurssien (tuotanto, varastot, kuormat, sähköautot) potentiaali ja muiden energiamuotojen (lämpö, kaasu, liikenne) samanaikainen tarkastelu voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kokonaisuuden, älykästä, aktiivista ja
koordinoitua hallintaa tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen.

Tässä Next Level Energy System -hankkeessa integroidaan verkkosimulaattori- ja akusto osaksi VEBIC Future Reliable Electricity & Energy System Integration (FREESI) -laboratorion reaaliaikasimulointilaitteiston ympärille rakentunutta TKI-ympäristöä. Tavoitteena TKI-ympäristönkehittämisellä on luoda edellytykset TKI-toiminnalle, joka vastaa energiaverkkojen kasvaneisiin jousto- ja luotettavuusvaatimuksiin sekä edesauttaa yrityksiä kehittämään, testaamaan ja nopeammin kaupallistamaan uusia innovaatioita, tuotteitaan ja ratkaisuitaan.

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

Johtaja Suvi Karirinne suvi.karirinne(at)uwasa.fi