Ohita valikko
Hanke

1/2023 Invest in Vaasa konseptointi ja kehittämishanke Vasek

Vaasan kaupungin ja seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä.
Energiateknologian innovaatiokeskittymän kehittäminen ja kasvattaminen vaatii myös uusien yritysten etabloitumista alueelle.

Hanke edistää Vaasan seudun elinkeinoelämän kehittymistä sekä hiilineutraaliustavoitteen
saavuttamista.

Hankkeen aikana luodaan edellytykset etenkin EnergyVaasa-klusteria vahvistavien investointien
etabloitumiseksi alueelle.

Investointeja edistetään eritoten energian varastointiin, vetyteknologiaan, merituulivoimaan,
GigaVaasaan sijoittuviin puhtaiden akkuarvoketjun toimijoihin ja näitä tukevien teollisuuden ja
näitä tukevien ICT-alan palveluihin liittyen.

Päähankkeen toteuttaja: Merinova
Osaprojektien toteuttajat: VASEK ja Vaasa Facilitia OY

Hanke toteutetaan osana Vaasan kaupungin innovatioekosysteemisopimusta.
www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

kenneth.dalkvist@vasek.fi