Ohita valikko
Hanke

2/2022 Aloitetaan johdonmukaisesti / VY

Vaasaan on GigaVaasan johdolla kasvamassa kokonaan uusi akkuklusteri. Jotta
akkuteknologian koulutus saadaan jaloilleen, täytyy aloittaa johdonmukaisesti. Vaasasta
puuttuu käytännössä kokonaan kennotason akkuoppimisympäristö, akkututkimus- ja akkujen kehitysinfrastruktuuri. Akkualan teoriaopetus on jo alkanut, vaikka tilat käytännön opetukseen akkuteknologiasta ovat puutteelliset. FREESI-laboratoriossa, joka on Vaasan yliopiston ja VEBICin hallinnoima, on olemassa hyvin pienimuotoinen ja rajallinen akkutestauslaboratorio (ns. akkusykleri ja sääkaappi) ja se on tarkoitettu pääasiassa tutkimus- eikä opetuskäyttöön.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Technobothniaan alueen tarpeita palveleva laadukas ja ajantasainen akkukennojen testaukseen suunniteltu laboratoriosolu, jota voidaan hyödyntää niin oppimisympäristönä kuin yhteiskäytössä yritysten testausalustana. Sähkötekniset akkutekniikan perusmittaukset voidaan suorittaa akkusyklerillä ja potentiostaatilla hyödyntäen sääkaappia.
Yhdessä ne mahdollistavat mielekkäiden laboratoriotöiden suorittamisen ja käytännön
opetuksen.
Laitteistojen investointi suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että ne kykenevät testaamaan
kaiken kokoisia akkukennoja sekä mahdollisuuksien mukaan myös suuremman jännitteen
moduuleja ja akustoja. Akkusyklerillä testaus mahdollistaa kaikkien eri kemioiden tutkimisen
ja ominaispiirteiden kartoittamisen, toiminnallisuuden tarkastamisen, ajosyklien simuloinnin,
kestävyys testauksen, kalenteri-iän testaamisen ja syklisen iän testaamisen. Potentiostaatti taas
on hyvin monipuolinen sähkötekninen työkalu, jolla voidaan mitata esimerkiksi akkukennojen
impedanssia tai tulkita akkujen kemiallisia reaktiota voltammetrian avulla. Ulkoisten olosuhteiden
muuttaminen hallitusti ja toistettavasti on erittäin oleellinen osuus akkujen testauksessa, jota
hallitaan sääkaapilla. Investointi tukee vahvasti olemassa olevaa älykkäisiin energiajärjestelmiin
liittyvää TKI-toimintaa.

Päähankkeen
toteuttaja: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab
Osahankkeen toteuttajat:
Vaasan Yliopisto
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

hannu.laaksonen(at)uwasa.fi