Ohita valikko
Metsä

Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2030

Vaasan kaupungin metsäsuunnitelma jaksolle 2020-2030 on asetettu nähtäville ajalle 13.6.-31.8.2022 kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 8.6.2022 § 93 (linkki pöytäkirjaan).

Metsäsuunnitelman keskeistä asiasisältöä esitetään tarinakartassa, jossa muun muassa teemakarttoja:

https://storymaps.arcgis.com/stories/44b08468fd8b450cb5987d5c03f5457f

Metsäsuunnitelmaan liittyviä aineistoja voi myös tarkastella koostekartalla:

https://vaasa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b858689471147308bdfbc1df2de82b9

Asiaan liittyvä avoin tilaisuus järjestetään pääkirjaston Draama-salissa maanantaina 22.8. klo 17.30.

Palautteet ja mielipiteet pyydetään annettavan ensisijaisesti sähköisen palautelomakkeen kautta:

https://survey123.arcgis.com/share/e29e90dc83ac456086f8806e63cff5a0

Palautetta voi myös antaa sähköpostitse timo.jousmaki@vaasa.fi tai leif.bengs@vaasa.fi, tai postitse osoitteeseen:

Vaasan kaupunki
Kuntatekniikka/Jousmäki
PL 2
65101 Vaasa

Palautteissa pyydetään yksilöimään kuvionumero(t) mikäli palaute ei ole yleisluonteista.