Förbigå menyn
Metsä

Vasa skogsbruksplan 2020-2030

Vasa stads skogsbruksplan för tidsperioden 2020-2030 har lagts ut till påseende för tiden 13.6-31.8.2022 med stadsmiljönämndens beslut 8.6.2022 § 93 (länk till protokoll)

Skogsbruksplanens centrala innehåll presenteras i en berättelsekarta, som innehåller bl.a. temakartor:

https://storymaps.arcgis.com/stories/44b08468fd8b450cb5987d5c03f5457f

Skogsbruksplanens innehåll kan även betraktas i en sammanfattande karta:

https://vaasa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b858689471147308bdfbc1df2de82b9

 

Ett tillfälle för presentation och delaktiggörande ordnas i Drama-salen i huvudbiblioteket måndagen den 22.8. kl. 17.30.

Respons och synpunkter önskas i första hand elektroniskt via denna responsblankett:

https://survey123.arcgis.com/share/e29e90dc83ac456086f8806e63cff5a0

Man kan även ge respons per mejl timo.jousmaki@vaasa.fi eller leif.bengs@vasa.fi, eller per post på adressen:

Vasa stad
Kommuntekniken/Jousmäki
PB 2
65101 Vasa

Vänligen ange figurnummer om responsen inte är av allmän karaktär.