Olet täällä

Asioimistulkkaus- ja käännöspalvelut

Mico Botnia, Tulkki- ja käännöspalvelut tarjoaa asioimistulkkaus- ja käännöspalveluja Pohjanmaan alueella toimiville viranomaisille. Käännöspalveluja käyttävät myös yksityishenkilöt.

Palvelut

MaahanmuuttajaNeuvonta640x438GunnarBäckman

Maahantulon alkuvaiheessa tarvitaan erilaisissa tilanteissa tulkkaus-ja käännöspalveluja. Asioimistulkkia käytetään mm. viranomaisen ja maahanmuuttajan välisessä asioinnissa. Tulkkaamisesta ja kääntämisestä on mainintoja monessa kohtaa Suomen lainsäädäntöä. Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta.

Tulkkaus säästää aikaa sekä voimavaroja ja mahdollistaa tietojen välittämisen kielirajoista huolimatta. Tulkin välityksellä käyty keskustelu lisää kielellistä tasa-arvoa, koska keskustelijat voivat käyttää omaa äidinkieltään, myös väärinkäsitysten ja arvailujen mahdollisuus pienenee. Tulkkipalveluita annetaan monipuolisesti useilla eri kielillä.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Tulkkaus tilataan aina tulkkivälityksen kautta. Tulkkivälitys arkisin klo 8.00-16.00

Puhelin 0206 19 8080
Fax 06 312 2005
Sähköposti: tulkkivalitys@micobotnia.fi

Tulkkipäivystys (vain akuuteissa tapauksissa) arkisin klo 16-22, lauantai - sunnuntai klo 9-22 puhelin 0206 19 8080.

MicoBotnian verkkosivut

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta