Förbigå menyn
Tulkkikeskus Kasarmin alueella.

Tolk- och översättningstjänster

Österbottens tolkcentral är nu Mico Botnia Oy Ab, Tolk- och översättningstjänster.

Ta kontakt

Tolkförmedling 0206 19 8080, tulkkivalitys@micobotnia.fi
Översättningar 0206 19 8081, kaannokset@micobotnia.fi
Johtaja Pia Hägglund 040 590 7752, pia.hagglund@micobotnia.fi

www.micobotnia.fi