Du är här

Trollbergets daghem

Adress: 
Axel Mörnesvägen 1 A
65320
VASA
Telefonnummer: 
040 660 3092, Småtrollen
040 660 3157, Skogstrollen
Öppethållningstider


måndag: 6:30 - 17:00
tisdag: 6:30 - 17:00
onsdag: 6:30 - 17:00
torsdag: 6:30 - 17:00
fredag: 6:30 - 17:00
Trollbergets daghem är ett litet daghem med två avdelningar för barn i åldern 1-5år, Småtrollen och Skogstrollen. Öppet har vi mellan kl 6:30 och 17:00. Vårt daghem är beläget i en lugn och naturnära miljö i Roparnäs. Vi har en stor gård och en egen ”Trollskog”, som stimulerar och inbjuder till spontan och fantasifull lek samt möjliggör varierande fysisk aktivitet dagligen. Vi följer ”barnaögon modellen” vid dagvårdens början. För att dagvårdstarten ska kännas så trygg och mjuk som möjligt, kommer vi tillsammans med föräldrarna överens om en plan hur barnet invänjs till daghemmet. Vi erbjuder även hembesök. Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med föräldrarna stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande. Vi satsar på verksamhet baserad på barnets behov och intresseområden. Det är genom leken som vi lär oss. Därför har leken en central betydelse i vår verksamhet, en verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med, så att vi alla trivs och har roligt tillsammans. Genom leken övar vi oss också på språklig medvetenhet och sociala färdigheter så som att vara en god vän och kunna ta hänsyn till varandra.

Kontakt person