Ohita valikko
Lapsi istuu lastentarhanopettajan sylissä

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa tai lapsen omassa kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Jokaiselle lapselle tehdään perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perhepäivähoidon muodot

Perhepäivähoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitaja voi hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta, mukaan lukien omat lapset.

Kolmiperhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta hoitolasten kotona.

Toiminta

Perhepäivähoidon toiminnan tavoitteena on luoda kiireetön, turvallinen ilmapiiri, jossa lapsella on mahdollisuus omaehtoiseen luovaan leikkiin yhdessä pienempien ja isompien kavereiden kanssa.

Lapset saavat pienessä hoitoryhmässä läheisyyttä ja yksilöllistä huomiota. Perhepäivähoitaja valmistaa itse ruuan. Lapset oppivat kodin arkitoimintoja ja voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin.

Perhepäivähoitoryhmässä on eri-ikäisiä lapsia, jolloin lapset oppivat toimimaan yhdessä monen ikäisten lasten kanssa.

Perhepäivähoitajat

Kaikki perhepäivähoitajat ovat Vaasan kaupungin työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai heillä on muu hoito- ja kasvatusalan koulutus.

Hoitajat työskentelevät itsenäisesti ja vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Hoitajien toimintaa ohjaavat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma (pdf) sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoitajan esihenkilönä toimii perhepäivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esihenkilö ohjaa, tukee ja valvoo perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa.

Hoitoajat

Perhepäivähoitajat työskentelevät arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Heidän työaika vaihtelee klo 6.30-17.00 välillä huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen mukaan.

Varahoito

Kaikille perhepäivähoidossa oleville lapsille sovitaan varahoitopaikka hoitajan sairastumisen, vuosilomien yms. poissaolojen varalle. Varahoito järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa.

Varahoitopaikkaan on hyvä käydä tutustumassa etukäteen.

Varahoitotarpeen sattuessa tulee hoitajan tai vanhemman aina ilmoittaa varahoitopaikkaan lapsen tulosta, hoitoajoista, allergioista ja muista tärkeistä tiedoista.

Maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Perhepäivähoidossa olevien lasten varhaiskasvatusmaksujen hyvitys

Perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajilla on mahdollisuus saada asiakasmaksuun hyvitystä silloin, kun lapsen perhepäivähoitokoti on suljettu koko varhaiskasvatuspäivän ajan perhepäivähoitajasta johtuvasta syystä eikä lapselle ole varattu varahoitopaikkaa.

Kun perhepäivähoitaja ilmoittaa poissaolostaan huoltajille, tulee heidän ilmoittaa, tarvitseeko lapsi varahoitoa. Ilmoitus tehdään perhepäivähoitajalle.

· Mikäli lapsi tarvitsee varahoitoa, varataan varahoitopaikka ennalta sovittuun päiväkotiin.

· Mikäli huoltaja ilmoittaa, ettei lapsi käytä varahoitopaikkaa, hyvitetään lapsen asiakasmaksua.

Hyvitystä ei voi kuitenkaan saada

· jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta perheen oman valinnan vuoksi (esim. huoltajien vuosilomat, vapaapäivät tai lapsen sairastuminen).

· mikäli perhepäivähoitaja ei ole työssä hoitolastensa poissaolosta johtuen.

· jos varahoidon tarvetta ei ole peruttu ennen varahoidon alkua, vaikka lapsi ei käyttäisikään varahoitopaikkaa.

Perhepäivähoidossa olevia lapsia koskevat myös edelleen kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämät kesä- ja joulun ajan maksuhyvitykset sekä loma-aikoihin liittyvät käytännöt.

Hyvityksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä perhepäivähoidonohjaajaan.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Perhepäivähoidon yhteyshenkilöt alueittain

Alkula, Haapaniemi, Höstvesi, Kråklund-Pappilanmäki, Ristinummi, Vanha Vaasa, Asevelikylä, Huutoniemi, Melaniemi, Teeriniemi,Purola,

Merikaarto, Tervajoki, Vähäkyrö

Alueen perhepäivähoidonohjaaja Ritva Lähde p. 040 541 7484, ritva.lahde@edu.vaasa.fi

Tavattavissa: Ristinummen terveysasema, Jyrsijänkatu 2, 65370 Vaasa

 

Hietalahti, Keskusta, Korkeamäki,  Suvilahti, Koskisuo, Gerby, Isolahti, Kotiranta, Metsäkallio, Palosaari, Pukinjärvi, Vetokannas, Västervik, Vöyrinkaupunki

Alueen perhepäivähoidonohjaaja Arja Håkansson, p. 040 581 1658, arja.hakansson@edu.vaasa.fi

Tavattavissa: Gustavsborgin päiväkoti, Koulukatu 56, 65100 Vaasa

Huom! Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella. Voit varata ajan ottamalla yhteyttä  sähköpostilla tai puhelimitse.