Ohita valikko
Hoitaja mittaa lapsen pituutta

Lapsen sairastuminen, lääkehoito ja tapaturmat

Sairastuneelle lapselle paras paikka on oma koti. Sairasta lasta ei tule viedä hoitoon, ja sairastumisesta on hyvä ilmoittaa lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.

Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, henkilökunta ilmoittaa sairastumisesta huoltajalle. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsen varhaiskasvatuspaikassa on tiedossa huoltajien ajantasaiset yhteystiedot.

Sairastumisen jälkeen lapsen tulisi olla kotona vielä yksi kuumeeton/oireeton päivä, jotta lapsi on toipunut riittävästi osallistuakseen täysipainoisesti toimintaan. Näin vältetään myös sairastelukierteet ja tartuntatautien leviäminen. Mikäli kyseessä on herkästi leviävä tartuntatauti, kuten esim. noro-virus, on suositeltavaa, että myös perheen muut lapset jäävät kotiin.

Tietoa sairauspoissaolon vaikutuksista asiakasmaksuun löytyy asiakasmaksuja koskevalta sivulta.

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Pääsääntönä on, että henkilökunta ei saa antaa lapselle lääkkeitä hoitopäivän aikana. Vastuu lääkehoidosta on aina huoltajilla, ja lapselle tulee antaa tarvittava lääkitys kotona.

Huoltajien tulee tiedottaa henkilökuntaa, mikäli lapsella on sairaus, joka vaatii ehdotonta lääkitystä myös hoitopäivän aikana. Tällaisia sairauksia ovat esim. astma, vaikea allergia, diabetes tai epilepsia. Tällöin annettavasta lääkehoidosta tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan lääkkeen annosta ja hoidosta. Henkilöstöllä pitää olla voimassa oleva terveydenhuollon myöntämä lääkkeenantolupa.

Mikäli lapsi tarvitsee sairauden vuoksi tilapäisen lääkityksen, kuten esim. antibiootteja tai silmätippoja, tulee huoltajien toivoa sellaisia pitkävaikutteisia lääkkeitä, joita ei tarvitse antaa hoitopäivän aikana. Mikäli tällaisia lääkkeitä ei ole saatavilla, huoltajien tulee tuoda tarvittavat lääkkeet alkuperäispakkauksissa siten, että lääkkeen nimi, vahvuus, annostus ja lapsen nimi ovat luettavissa. Myös lääkkeen käyttöohje tulee olla mukana.

Tapaturmat

Turvallisuuteen kiinnitetään kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa jatkuvasti huomiota. Tästä huolimatta tapaturmia kuitenkin valitettavasti ajoittain sattuu.

Kun lapselle sattuu tapaturma, antaa henkilökunta tarvittavan hoidon ja ensiavun sekä tiedottaa huoltajia tapahtuneesta viimeistään silloin, kun lasta haetaan kotiin. Mikäli henkilökunta on arvioinut, että tapaturma edellyttää lääkärissä käyntiä, otetaan huoltajiin yhteyttä välittömästi tapaturman satuttua. Henkeä uhkaavissa tapaturmissa henkilökunta tilaa ambulanssin ja henkilökunnasta lapselle tuttu aikuinen on lapsen mukana, mikäli huoltaja ei ehdi paikalle.

Annetun ensiavun jälkeen tapaturmien hoidosta ja lääkärissäkäynnistä vastuu on aina lapsen huoltajilla.

Henkilökunta täyttää kaikista tapaturmista kirjallisen tapaturmailmoituksen, vaikka tapaturma ei edellyttäisikään käyntiä lääkärissä. Tapaturmailmoituksen pohjalta laaditaan tarvittaessa ja tapaturman laadusta riippuen vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiölle tehdystä vahinkoilmoituksesta tulee huoltajille kirjallinen tieto kotiin. Vahinkoilmoituksen laatimiseksi lääkärissäkäynnistä tulee informoida myös henkilökuntaa.

Vaasan kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella Pohjola Vakuutus Oy:ssä (vakuutusnumero 16-717-955-5). Korvausmenettelystä lisätietoja voi kysyä suoraan vakuutusyhtiöltä. Katso yhteystiedot sekä Pohjola Vakuutus Oy:n tapaturmaohjeistus tästä linkistä.

Vakuutustodistus

Mikäli lapsi tarvitsee lääkärin- tai sairaanhoitoa, tulee hoitolaitokseen toimittaa vakuutustodistus, jonka voi pyytää henkilökunnan kautta. Vakuutustodistus on hyvä olla mukana jo ensimmäisellä hoitokäynnillä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee hoitolaitoksessa ilmoittaa, että kyseessä on varhaiskasvatuksessa sattunut tapaturma ja tarvittaessa toimittaa vakuutustodistus hoitolaitokseen jälkikäteen.

Huom! Vakuutustodistus ei ole käytettävissä yksityisissä hoitolaitoksissa. Yksityisten hoitolaitosten osalta sovelletaan Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa sovittuja toimintamalleja suoralaskutusoikeudesta ja maksusitoumuskäytännöstä.

Tapaturma-asioita varhaiskasvatuksessa hoitavat toimistosihteeri Jari Mäenpää (06) 325 3352 ja hallintosihteeri Katri Kannasto (06) 325 2628.