Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Fysiikan matematiikkaa

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Fysiikan matematiikkaa (ay766101P) OY, 5 op

Kurssissa kerrataan koulumatematiikan differentiaali- ja integraalilaskentaa, käydään läpi kompleksiluvut ja funktiot (Moivren kaava) ja lineaariset vakiokertoimiset differentiaaliyhtälöt. Vektoreille käsitellään yhteen- ja vähennyslasku, skalaari- ja ristitulo. Käsitellään monen muuttujan funktioita ja niiden differentiaaleja ja osittaisderivaattoja. Vektorikentille käydään läpi operaattorit gradientti, divergenssi ja roottori sekä integraalilauseet (Gauss ja Stokes).