Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Reading and writing skills in English

Reading and writing skills in English

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida talouselämän alan sekä liikealan tekstejä ja tuntee alan keskeisen sanaston. Opiskelija tunnistaa syy- ja seuraussuhteita, sekä tunnistaa ja osaa käyttää sidossanoja. Opiskelija osaa laatia yhteenvetoja ja osaa argumentoida. Opiskelija osaa etsiä informaatiota ja erottaa kielen eri rekisterit.