Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille ayKRUO9111,verkkokurssi VY, 5 op

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (ayKRUO9111,verkkokurssi) VY, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.