Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Tervetuloa Geronet-tutoriksi

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Tervetuloa Geronet-tutoriksi!

Haluatko Geronet-tutoriksi?
Tutorointi on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistukea, eikä se vaadi erityisosaamista.
Edellytyksinä tutortoimintaan osallistumiselle ovat vain rohkea ja innostunut asenne sekä halu auttaa kanssaihmisiä.
Lisäksi on hyvä hallita älykännykän, tabletin tai tietokoneen peruskäyttöä.
Geronet-tutor voi olla sekä suomen- että ruotsinkielinen, tutorkoulutus ja tutortoiminta toteutetaan molemmilla koti-maisilla kielillä.