Ohita valikko

Reininkadun alue (ak1092)

Kaavamuutosalue sijaitsee Vaskiluotoon suunnitteilla olevan Smart Technology Hub – teknologiakeskittymän itäpuolella. Kaavoitettava alue on voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Yleiskaavassa alue on varattu työpaikoille ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuustoiminnalle. Tavoitteena on osoittaa rakennusoikeutta toimitila-, teollisuus- ja varastorakentamiselle, joka palvelee sataman toimintaa ja lähialueiden yritystoimintaa.

Alueen kortteli- ja tontinrajoja sekä liikennealueita tarkistetaan. Asemakaavalla ei osoiteta rakentamista nykyisille viheralueille, mutta osa uusista katualueista voidaan joutua linjaamaan osittain niiden kautta.

Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan Vaskiluodon osayleiskaavatyössä ja Smart Technology Hub – asemakaavan valmistelutyössä suunniteltuja liikennejärjestelyjä. Tavoitteena on erottaa Suomen sokerin alueelle suuntautuva liikenne sataman ja teollisuusalueen raskaasta liikenteestä. Tavoitteena on myös parantaa Suomen sokerin alueelle suuntautuvia kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

 

Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan Vaskiluodon osayleiskaavatyössä ja Smart Technology Hub – asemakaavan valmistelutyössä suunniteltuja liikennejärjestelyjä. Tavoitteena on erottaa Suomen sokerin alueelle suuntautuva liikenne sataman ja teollisuusalueen raskaasta liikenteestä. Tavoitteena on myös parantaa Suomen sokerin alueelle suuntautuvia kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

 

  1. Vireille 13.3.2019

  2. OAS 22.8.-6.9.2019

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Lisätiedot

  • 06 325 1160