Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Onkilahden puisto (ak0970)

Asemakaavalla korvataan Onkilahden yhteensä 11 sisällöllisesti ja ajallisesti hajanaista asemakaavaa. Yhdenmukaisella asemakaavalla alueen kehittäminen helpottuu.

 1. Lainvoimainen kaava

  Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

 2. KH 17.2.2020

 3. Ehdotus

  Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.11.–21.12.2014 ja uudelleen nähtävillä 24.10.–25.11.2019

 4. Luonnos

  Asemakaavan muutosluonnoksia oli nähtävillä 6.12.2012 – 4.1.2013 ja 7.5. – 23.5.2014.

 5. Vireille tulo

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.12.2009 – 5.1.2010

Suunnittelualue

Avaa kartta suurempana

Lisätiedot