Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Viiden kadun asemakaavan muutos (ak1100)

Asemakaavan muutos koskee viittä eri aluetta eri puolilla kaupunkia. Kohteet ovat Pallokatu Isolahden koulun vieressä, Karitie Kotirannalla, Sanmarkinkatu keskussairaalan vieressä, Laturintie Klemettilässä ja Puotikuja Runsorissa. Suunnittelualueeseen kuuluvat jotkin katualueisiin rajautuvat tontit, mutta muutokset koskevat vain kadunpuoleista reunaa.

Asemakaava laaditaan vaiheasemakaavana. Vaiheasemakaavassa ei käsitellä kaikkia tavallisen asemakaavan teemoja, vaan se koskee vain rajattuja aiheita. Tällä vaihekaavalla tehdään tarkistuksia vain alue- ja korttelialuerajoihin. Pääasiassa muutokset ovat katualueen rajausten muuttamisia, jotta alueilla saadaan toteutettua tarkoituksen mukainen liikenneympäristö. Laturintiellä korjataan huoltoaseman korttelialueen virheellistä rajausta. Muihin asioihin puututaan vain, jos korttelialueen rajan muuttaminen vaikuttaa niihin suoraan, esimerkiksi korttelin rajaan rajautuvissa istutettavissa alueen osissa. Pienenevillä tonteilla varmistetaan, ettei muutos vaikuta tontin rakennusoikeuteen. Asemakaavan muutos laaditaan vähäisenä asemakaavan muutoksena, jonka hyväksyy kaupunginhallituksen suunnittelujaosto.

Asemakaava laaditaan vaiheasemakaavana. Vaiheasemakaavassa ei käsitellä kaikkia tavallisen asemakaavan teemoja, vaan se koskee vain rajattuja aiheita. Tällä vaihekaavalla tehdään tarkistuksia vain alue- ja korttelialuerajoihin. Pääasiassa muutokset ovat katualueen rajausten muuttamisia, jotta alueilla saadaan toteutettua tarkoituksen mukainen liikenneympäristö. Laturintiellä korjataan huoltoaseman korttelialueen virheellistä rajausta. Muihin asioihin puututaan vain, jos korttelialueen rajan muuttaminen vaikuttaa niihin suoraan, esimerkiksi korttelin rajaan rajautuvissa istutettavissa alueen osissa. Pienenevillä tonteilla varmistetaan, ettei muutos vaikuta tontin rakennusoikeuteen. Asemakaavan muutos laaditaan vähäisenä asemakaavan muutoksena, jonka hyväksyy kaupunginhallituksen suunnittelujaosto.

Kaavahankkeen eteneminen

  1. Vireille tulo

    Asemakaavahanke alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä kaavoitukselle 7.-24.4.2020

    >> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

     

Valmistelija