Förbigå menyn

Detaljplanändringen för fem gator (ak1100)

Detaljplaneändringen berör fem olika områden i olika delar av staden. Objekten är Bollgatan invid Isolahden koulu, Grundvägen i Hemstrand, Sanmarksgatan vid centralsjukhuset, Laddarevägen i Klemetsö och Bodgrän-den i Runsor. I planeringsområdet ingår en del tomter som gränsar till gatuområdena men ändringarna berör endast kanten mot gatan.

Detaljplaneändringen görs upp i form av en etappdetaljplan. I en etappdetaljplan behandlas inte alla de teman som hör till en sedvanlig detaljplan utan etapplanen berör endast avgränsade teman. Med den här etapplanen justeras endast områdes- och kvartersområdesgränser. Huvudsakligen berör ändringarna avgränsningar av gatuområde för att en ändamålsenlig trafikmiljö ska kunna genomföras på områdena. Vid Laddarevägen kor-rigeras en felaktig avgränsning av kvartersområdet för en servicestation. I fråga om annat vidtas åtgärder enbart om ändringen av kvartersområdets gräns direkt påverkar det, exempelvis områdesdelar som tangerar kvarterets gräns och som ska planteras. I fråga om de tomter som blir mindre säkerställs att ändringen inte påverkar byggrätten på tomten. Detaljplaneändringen utarbetas som en mindre detaljplaneändring som god-känns av stadsstyrelsen planeringssektion.

Detaljplaneändringen görs upp i form av en etappdetaljplan. I en etappdetaljplan behandlas inte alla de teman som hör till en sedvanlig detaljplan utan etapplanen berör endast avgränsade teman. Med den här etapplanen justeras endast områdes- och kvartersområdesgränser. Huvudsakligen berör ändringarna avgränsningar av gatuområde för att en ändamålsenlig trafikmiljö ska kunna genomföras på områdena. Vid Laddarevägen kor-rigeras en felaktig avgränsning av kvartersområdet för en servicestation. I fråga om annat vidtas åtgärder enbart om ändringen av kvartersområdets gräns direkt påverkar det, exempelvis områdesdelar som tangerar kvarterets gräns och som ska planteras. I fråga om de tomter som blir mindre säkerställs att ändringen inte påverkar byggrätten på tomten. Detaljplaneändringen utarbetas som en mindre detaljplaneändring som god-känns av stadsstyrelsen planeringssektion.

Planprocess

 1. Godkänd 29.3.2021

 2. Förslag

  Detaljplanförslag och -beskrivningen är framlagda och påminnelser kan läggas in under tiden 9.2-12.3.2021.

  >> Plankarta och -beskrivning

   

 3. Utkast

  Detaljplanutkastet och -beskrivningen var framlagda under tiden 28.10-12.11.2020.

  >> Plankarta och -beskrivning

 4. Inledning

  Planprojekt börjar. Plan för deltagande och bedömning lagts fram 7-24.4.2020

  >>Program för deltagande och bedömning