Ohita valikko

Viiden kadun asemakaavan muutos (ak1100)

Asemakaavan muutos koskee viittä eri aluetta eri puolilla kaupunkia. Kohteet ovat Pallokatu Isolahden koulun vieressä, Karitie Kotirannalla, Sanmarkinkatu keskussairaalan vieressä, Laturintie Klemettilässä ja Puotikuja Runsorissa. Suunnittelualueeseen kuuluvat jotkin katualueisiin rajautuvat tontit, mutta muutokset koskevat vain kadunpuoleista reunaa.

Asemakaava laaditaan vaiheasemakaavana. Vaiheasemakaavassa ei käsitellä kaikkia tavallisen asemakaavan teemoja, vaan se koskee vain rajattuja aiheita. Tällä vaihekaavalla tehdään tarkistuksia vain alue- ja korttelialuerajoihin. Pääasiassa muutokset ovat katualueen rajausten muuttamisia, jotta alueilla saadaan toteutettua tarkoituksen mukainen liikenneympäristö. Laturintiellä korjataan huoltoaseman korttelialueen virheellistä rajausta. Muihin asioihin puututaan vain, jos korttelialueen rajan muuttaminen vaikuttaa niihin suoraan, esimerkiksi korttelin rajaan rajautuvissa istutettavissa alueen osissa. Pienenevillä tonteilla varmistetaan, ettei muutos vaikuta tontin rakennusoikeuteen. Asemakaavan muutos laaditaan vähäisenä asemakaavan muutoksena, jonka hyväksyy kaupunginhallituksen suunnittelujaosto.

Asemakaava laaditaan vaiheasemakaavana. Vaiheasemakaavassa ei käsitellä kaikkia tavallisen asemakaavan teemoja, vaan se koskee vain rajattuja aiheita. Tällä vaihekaavalla tehdään tarkistuksia vain alue- ja korttelialuerajoihin. Pääasiassa muutokset ovat katualueen rajausten muuttamisia, jotta alueilla saadaan toteutettua tarkoituksen mukainen liikenneympäristö. Laturintiellä korjataan huoltoaseman korttelialueen virheellistä rajausta. Muihin asioihin puututaan vain, jos korttelialueen rajan muuttaminen vaikuttaa niihin suoraan, esimerkiksi korttelin rajaan rajautuvissa istutettavissa alueen osissa. Pienenevillä tonteilla varmistetaan, ettei muutos vaikuta tontin rakennusoikeuteen. Asemakaavan muutos laaditaan vähäisenä asemakaavan muutoksena, jonka hyväksyy kaupunginhallituksen suunnittelujaosto.

Kaavahankkeen eteneminen

 1. Hyväksyminen 29.3.2021

 2. Ehdotus

  Kaavaehdotus- ja selostus on nähtävillä 9.2.-12.3.2021 ja niistä voi jättää muistuksia kaavoitukselle kaavoitus@vaasa.fi 

  Kaavakartta ja selostus >>

 3. Luonnos

  Asemakaavaluonnos ja –selostus olivat nähtävillä 28.10-12.10.2020.

  Kaavakartat ja selostus >>

 4. Vireille tulo

  Asemakaavahanke alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.-24.4.2020

  >> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma