Ohita valikko

Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2040

Kyrönjoen varrella sijaitseva Vähäkyrö on ollut jo rautakaudella asuttu viljelysseutu. Vähäkyrö liittyi osaksi Vaasan kaupunkia vuonna 2013. Vähänkyrön kirkonseudun edellinen osayleiskaava on vuodelta 1999. Yleiskaavatilanteen päivitykselle onkin näiden muuttuneiden olosuhteiden myötä selkeä tarve.

Yleiskaavan tarkoituksena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sovittaa yhteen eri toimintoja suunnittelualueella. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Astuessaan voimaan se korvaa Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2020 kokonaan.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat hyvän ja viihtyisän elinympäristön takaamista alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Tärkeitä tavoitteita ovat myös Vähänkyrön ja Kyrönjokilaakson omaleimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueen maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen.

Päätavoitteiden lisäksi kaavan tavoitteet ovat myös:

 • liike-elämän toimintamahdollisuuksien kehittäminen kyläkeskustan alueella,
 • luoda edellytykset lähipalveluiden ja työpaikkojen säilymiselle suunnittelualueella,
 • kylärakenteen kehittäminen ja tiivistäminen,
 • Kyrönjokilaakson alueen säilyminen valtakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena,
 • kevyen liikenteen edellytyksien parantaminen alueella,
 • turvata maatalouden edellytykset alueella,
 • edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä sekä
 • huomioida kestävän kehityksen periaatteita alueen kehityksessä.

 

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat hyvän ja viihtyisän elinympäristön takaamista alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Tärkeitä tavoitteita ovat myös Vähänkyrön ja Kyrönjokilaakson omaleimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueen maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen.

Päätavoitteiden lisäksi kaavan tavoitteet ovat myös:

 • liike-elämän toimintamahdollisuuksien kehittäminen kyläkeskustan alueella,
 • luoda edellytykset lähipalveluiden ja työpaikkojen säilymiselle suunnittelualueella,
 • kylärakenteen kehittäminen ja tiivistäminen,
 • Kyrönjokilaakson alueen säilyminen valtakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena,
 • kevyen liikenteen edellytyksien parantaminen alueella,
 • turvata maatalouden edellytykset alueella,
 • edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä sekä
 • huomioida kestävän kehityksen periaatteita alueen kehityksessä.

 

Vaiheet

 1. Vireille

  3.6.2014

 2. Luonnos

  2.6.-2.7.2015

 3. Ehdotus

  16.10.-16.11.2017