Ohita valikko

Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2040

Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2040 on nyt lainvoimainen

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymä kaavaehdotus siirtyi valitusten vuoksi hallinto-oikeuden käsittelyyn. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen yhden asuin-  sekä ulkorakennuksen suojelumerkinnän osalta. Muilta osin kaava on nyt lainvoimainen.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat hyvän ja viihtyisän elinympäristön takaaminen alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Tärkeitä tavoitteita ovat myös Vähänkyrön ja Kyrönjokilaakson omaleimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueen maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen.

Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana ja astuessaan voimaan se korvaa Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2020:n. Kaava mahdollistaa noin 300 uutta asukasta alueelle.

Vaiheet

 1. Vireille

  3.6.2014

 2. Luonnos

  2.6.-2.7.2015

 3. Ehdotus

  16.10.-16.11.2017

 4. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

  3.9.2018

 5. Vaasan hallinto-oikeuden päätös

  10.2.2021

 6. Voimaantulokuulutus

  7.4.2021