Ohita valikko
Nainen ja mies pyöräilemässä aurinkoisena päivänä. Taustalla näkyy vehreä puisto ja puita.

Asukasenerginen Vaasa - kohti kestävää kaupunkia asukasenergialla

Vaasan strateginen tavoite on olla hiilineutraali 2020-luvulla. Ympäristöministeriön rahoittamassa Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa vahvistetaan kaupungin kestävyystyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta toteuttamalla vaasalaisten ideoita kestävämpään kaupunkielämään. Asukasosallisuus edistää reilua ja sosiaalisesti kestävää vihreää siirtymää.

Kaupungeilla ja kunnilla on tärkeä rooli vihreän siirtymän edistämisessä. Vastaavasti kaupunkilaiset ovat avainasemassa ideoimassa, miltä kestävä elämäntapa voi näyttää. Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa yhteiskehitetään kestävän kaupunkielämän kokeiluja asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kestävän kehityksen poikkihallinnollista yhteistyötä ja johtamista. Kokeiluista kerätään oppeja toimintamalleiksi Vaasan kaupungille sekä skaalattaviksi muille kunnille.

Kestävyystoimien tulee tukea sosiaalisesti kestävää kehitystä, jonka tarkoituksena on turvata ihmisten hyvinvointi ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Hankkeen kokeilut vahvistavat sosiaalisesti kestävää kehitystä mahdollistamalla osallistumisen paikkoja asukkaille, joiden ääni kuuluu usein heikommin päätöksenteossa. Tuemme esimerkiksi maahanmuuttajien osallistumista kielellisen saavutettavuuden avulla.

Hankkeen kesto

1.1.2022 – 31.5.2023

Hankeorganisaatio

Hanketta ohjaa kaupungin konsernihallinnon hallinto ja asiointi -yksikkö ja sitä toteutetaan poikkihallinnollisesti eri toimialojen välisenä yhteistyönä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Stormossen Oy Ab, Vaasan Setlementti, Vaasan 4H-yhdistys, Etelä-Sudan ja SudanSawa yhdistys ry, Vaasan Somalinaisten kehitys ry, sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunta.

Asukasenerginen Vaasa loppuraportti

Hankkeen kokeilut

Lasten vaikuttamispäivä

 

Lähikuva hymyilevästä 5.-luokkalaisesta pojasta istumassa pöydän ääressä. Edessään hänellä on askartelutarvikkeita. Häneen takanaan näkyy sumeasti kaksi muuta lasta pöydän ääressä.
Lasten vaikuttamispäivän pilottikierroksella syksyllä 2022 Onkilahden yhtenäiskoulun ja Vikingan koulun 5A-luokat osallistuivat Onkilahdenpuiston ideoimiseen. Hyviä ideoita tuli runsaasti ja lapset äänestivät niistä suosituimmat.

Asukasenerginen Vaasa-hankkeessa kokeillaan uusia tapoja lisätä lasten osallisuutta Vaasan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Lasten vaikuttamispäivässä 5.-luokkalaiset vierailevat Vaasan kaupungin Hallintotalolla tutustumassa kunnan päätöksentekoon sekä erilaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin. Päivän aikana kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston jäsenet esittelevät omaa työtään, ja koululaiset pääsevät myös osallistumaan kaupungin ajankohtaiseen suunnittelutyöhön.

Pilottikierroksella lasten vaikuttamispäiviä testasivat Vikingan koulun ja Onkilahden yhtenäiskoulun 5A-luokat. Vaikuttamispäivää pohjusti ennakkotehtävä kuntavaikuttamisesta oman opettajan ohjaamana, sekä tutustumisvierailu kehittämiskohteena olevaan Onkilahdenpuistoon.

Lasten vaikuttamispäivät järjestetään jatkossa syksyisin loka-marraskuussa.

Lasten raati

Lähikuva lyijykynällä kirjoittavan lapsen käsistä pöydän ääressä. Lapsi on kirjoittanut valkoisele paperille "Kehitettävää", pöydällä näkyy lisäksi sakset ja punaisia kartonkeja.
Lasten raadissa viidesluokkalaiset ja esikoululaiset osallistuvat kaupungin päätöksentekoon.

Lasten raati on alakoululaisille ja esikoululaisille lapsille tarkoitettu vaikuttamiskanava, jossa kaupungin ajankohtaisiin hankkeisiin liittyviä kysymyksiä tuodaan lasten keskusteltavaksi ja ideoitavaksi. Raadin tavoitteena on lisätä lasten vaikuttamismahdollisuuksia Vaasan kaupungissa. Raati järjestetään ryhmän omassa luokassa ja sitä ohjaa kaupungin työntekijä yhdessä ryhmän oman opettajan kanssa. Lasten raati tukee Vaasan kaupungin tavoitetta olla lapsiystävällinen kunta. [linkki: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/hyvinvointipalvelut/lapsiystavallinen-kunta/ ]

Lasten raadin pilottikierros järjestettiin maaliskuussa 2023 ja siinä olivat mukana Vikingan koulun ja Onkilahden yhtenäiskoulun 5A-luokat, sekä Pikku Kasarmin päiväkodin Mymmelit ja Hemulit -esikoululaisryhmät. Lapset pääsivät kertomaan mielipiteensä seuraaviin aiheisiin:

  • Lapsiystävällinen kunta –työn tavoitteet
  • Lätäkkö-lastenkulttuurifestivaali
  • Ravilaakson taideleikkipuisto

Lue lisää lasten raadin pilotista täältä.

Isolahden koulun eritysoppilaiden tilaraati

Isolahden koululle on suunnitteilla uusia tiloja erityistä tukea tarvitseville oppilaille.  Asukasenerginen Vaasa -hankkeessa järjestettiin myös lasten tilaraati 19.4.2023, jossa Isolahden koulun erityislapset ja -nuoret pääsivät ideoimaan, mitä uusiin koulutiloihin pitäisi tulla. Tilaraadin tulokset tarjoavat arvokasta tietoa tilojen tulevien käyttäjien eli lasten näkökulmasta tilasuunnittelun pohjaksi.

Ristinummen viljelylaatikkopuutarha

Vihanneksia viljelylaatikoissa, joiden taustalla on ihmisiä pöydän ääressä.

Keväällä 2022 hankkeessa perustettiin asukkaiden toiveesta viljelylaatikkopuutarha Ristinummelle. Puutarhatoiminnalla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista sekä kiertotaloutta. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Student second hand -kirpputoritapahtuma

Opiskelijanainen myymässä käytettyjä vaatteita kulttuuritalo Fannyssa, kolme opiskelijanaista on kävelemässä hänen kojunsa ohi katsellen tuotteita.

Asukasenerginen Vaasa -hankkeessa tarjottiin haaste opiskelijoille, miten he edistäisivät kestävää kaupunkielämää Vaasassa. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta eli VYY tarttui haasteeseen ideoimalla kaikkien korkeakouluopiskelijoiden yhteisen Student second hand -kirpputoritapahtuman. Tapahtumaa sponsoroi Asukasenerginen Vaasa -hanke ja se järjestettiin Kulttuuritalo Fannyssa 4.4.2023 klo 14-18.

Hankeuutiset

Ota yhteyttä