Ohita valikko

Mahdollistajat

Mahdollistajia ovat henkilöstö, resurssit ja johtaminen, jotka nimensä mukaisesti mahdollistavat strategian toteuttamisen

Teemaohjelmat:

 • Kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut, aikataulut ja mittarit.
 • Koostuvat strategiaa toteuttavista poikkihallinnollisista toimenpidekokonaisuuksista.
 • Toiminnasta vastaa ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Mahdollistajat -teemaohjelmaan on valittu kolme tavoitetta:

 1. Kestävä kuntatalous
 2. Osaava henkilöstö ja työntekijäkokemus
 3. Hyvä johtaminen

Teemaohjelman toimenpiteet tavoitteittain:

1. Kestävä kuntatalous

 • Tuottavat investoinnit
 • Palveluiden tuottaminen kumppanuusperiaatteella
 • Ulkoisen hankerahoituksen lisääminen
 • Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
 • Tilojen muuntojoustavuus

2. Osaava henkilöstö ja työntekijäkokemus

 • Työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittäminen
 • Asiantuntijoiden urapolun kehittäminen
 • Osaamisen hyödyntäminen poikkihallinnollisesti ja verkostomaisesti
 • Henkilöstön kansainvälistymisen tuki
 • Joustava työtapojen, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • Digitalisaatio-, tekoäly- ja robotisaatio-osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen

3. Hyvä johtaminen

 • Valmentava, osallistava johtamiskulttuuri
 • Henkisen hyvinvoinnin johtaminen
 • Strategian ohjelmallistaminen, kehitysohjelmien laatiminen
 • Ohjelma-arkkitehtuuri
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden intergrointi

Seurantamittarit

 • Talouden kertynyt yli-/alijäämä
 • Veroprosentti vrt. kansallinen keskiarvo
 • Omavaraisuusprosentti
 • Lainakanta, kaupunki + konserni (€, €/asukas)
 • Henkilötyövuodet
 • Sairauspoissolot
 • Henkilöstön vaihtuvuus
 • Työnantajakuvatutkimus (1 krt / valtuustokauden aikana)
 • Työhyvinvointikyselyn tulokset

Lisätietoa