Ohita valikko
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan talousarvio 2022 luo puitteet kaupungin kasvulle

Julkaistu: 28.10.2021

Vaasan kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2022-2025 tavoittelee kestävää kuntataloutta ja noin 2,9 miljoonan euron tulosta. Veroprosentti pidetään ennallaan ja verotulojen ennustetaan kasvavan. Investointeja tehdään ennätyksellisen paljon, mutta harkiten.

–  Suurin muutos tulee olemaan hyvinvointikuntayhtymän aloittaminen vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä pois kaupungilta, mutta myös muutoksia taloudessa. Vuonna 2023 toteutuva valtakunnallinen soteuudistus saattaa olla meille helpompi jo toiminnassa olevan hyvinvointikuntayhtymän takia, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan kaupunki budjetoi palveluiden ostoon hyvinvointikuntayhtymältä 240 miljoonaa euroa vuonna 2022. Vuoden 2021 talousarviossa kaupungin sosiaali- ja terveysmenot olivat 265 miljoonaa euroa ja -tulot vajaa 34 miljoonaa euroa.  Kaupungille jäävät hyvinvointia edistävät palvelut kustantavat noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Hyvinvointialueiden vaikutus vuodesta 2023 lähtien alentaa valtionosuuksia arviolta 96 miljoonaa euroa ja verotuloja 140 miljoonaa euroa. Vastaavasti kaupungin toimintamenot alenevat, kun palveluiden ostaminen hyvinvointikuntayhtymästä päättyy. Soteuudistuksen vaikutuksia talouteen on kuitenkin vielä vaikea täsmällisesti arvioida erityisesti valtionosuuksien osalta.

Työllisyysnäkymät alueella ovat positiivisia. Uusien työpaikkojen määrä on kasvussa, työttömien työnhakijoiden määrä vähenee ja vaasalaiset yritykset investoivat vahvasti tulevaisuuteen. Väestönkasvu on edelleen maltillista ja vuonna 2022 väestömääräksi odotetaan 67 900 asukasta.

Verotulojen odotetaan kasvavan

Kaupungin toimintakulujen arvioidaan olevan liikelaitoksineen vuonna 2022 noin 578 miljoonaa euroa. Tästä hyvinvointikuntayhtymän osuus on noin 42 prosenttia. Vuoteen 2021 verrattuna henkilöstökulut putoavat noin 67 miljoonaa hyvinvointikuntayhtymään siirtyvän henkilöstön takia.

Lisäyksiä menoihin tuovat muun muassa varhaiskasvatuksen varahenkilö- ja avustajaresurssien lisääminen. Myös joukkoliikennettä kehitetään ja katujen kunnossapitoa parannetaan.

Tuloja kaupunki saa veroista, toimintatuotoista sekä valtionosuuksista. Veroprosentti ehdotetaan pidettäväksi entisellään eli 21 prosentissa ja se on soteuudistuksen takia pidettävä samana ainakin seuraavat kaksi vuotta. Toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 154 miljoonaa euroa, kun sosiaali- ja terveystoimen tuotot eivät enää kerry kaupungin kassaan.

–  Verotulojen odotetaan kasvavan 2021 ennusteeseen nähden noin 2 miljoonaa euroa eli verotuotto olisi vuonna 2022 noin 316 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuotot ja yhteisöverotuotot ovat Vaasassa hyviä. Kiinteistöveron nostoon ei ole painetta, sanoo talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Valtionosuuksien arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 137 miljoonaa euroa, eli hieman tämän vuoden tasoa korkeammat.

Tilikauden tulokseksi ennustetaan yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa. Velkaa per asukas Vaasalla oletetaan vuoden 2022 päätteeksi olevan 4891 euroa, joka on investointien takia 548 euroa suurempi kuin vuonna 2021.

Investointeja elinvoimaan, kulttuuriin ja liikuntaan

Palveluverkon ylläpito ja puitteiden luominen kaupungin kasvulle vaativat vuonna 2022 yli 60 miljoonan euron investointeja. Menneinä vuosina on syntynyt korjausvelkaa, kun investointeja on jouduttu lykkäämään säästösyistä. Kaikkia investointitarpeita ei pystytä nytkään rahoittamaan, joten kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä investointeja on jouduttu karsimaan.

– Investointitaso on kuitenkin ennätyksellisen korkea. Velkaantumisen hillitsemiseksi esitetään, että tuloksesta tehtäisiin 5,7 miljoonan euron investointivaraus ja, että vuonna 2023 palattaisiin maltillisempiin investointeihin, toteaa Äkkinen.

Suurimpia investointeja ovat Laajametsän teollisuusalue (11,7 milj. e), satama (7,7 milj. e), rakennusten peruskorjaus (7,5 milj. e) ja Sundomin koulun laajennus (2,3 milj. e).

Keskustan yhtenäiskoulun suunnittelu (550 000 e) käynnistyy ensi vuonna ja rahoitusratkaisu, lähes 30 miljoonan euron kokonaisuuteen, pyritään löytämään yksityistä rahoitusta hyödyntäen.

Vaasan Vesi investoi noin 7,5 miljoonalla eurolla. Tietoverkkoihin ja digitaalisiin ratkaisuihin investoidaan kaupungin eri toimialoilla yli 2 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan avustuksina jaettavaa summaa korotetaan 30 000 eurolla. Liigaseurojen olosuhteita parannetaan ja esimerkiksi Hietalahden jalkapallostadionin tekonurmi uusitaan (300 000 e) vaatimuksia vastaavaksi. Paljon odotettua tekojäätä joudutaan viivästyttämään. Pääkirjaston muutos omatoimiseksi kirjasto- ja kulttuuritilaksi (25 000 e) toteutetaan ensi vuonna.

Elinvoimaa tukeviin investointeihin tullaan hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta.

– Elinvoimaa nostattavat investoinnit näkyvät verotuloina vuoden 2025 jälkeen. Kaupunkina meidän tuleekin investoida elinvoimaamme. On ilahduttavaa, miten voimakkaasti myös yksityinen sektori investoi Vaasaan. Meillä on erittäin positiivinen vire meneillään, Häyry sanoo.

 

Talousarvio vuodelle 2022 käsitellään kaupunginhallituksessa 1.11. ja kaupunginvaltuustossa 15.11.
Esityslistat julkaistaan täällä. 

 

Vaasan kaupungin vuoden 2022 talousarvio lukuina:

Asukasluku ennuste 2022………………………..67 900 asukasta
Tuloveroprosentti……………………………………21,00 prosenttia
Toimintakate………………………………………… -423,9 miljoonaa euroa
Verotuotot……………..……………………………… 316,3 miljoonaa euroa
Vuosikate………………………………………………..39,6 miljoonaa euroa
Kertynyt ylijäämä…………………………………….6,5 miljoonaa euroa
Tulos………………………………………………………..2,9 miljoonaa euroa
Valtionosuudet………………………………………..136,8 miljoonaa euroa
Investoinnit yhteensä (netto)……………………61,9 miljoonaa euroa
Lainamäärä per asukas…………………………….4891 euroa