Ohita valikko

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -teemaohjelma

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -teemaohjelman visiona on, että Vaasa on Suomen onnellisin kaupunki.

Haluamme huolehtia jokaisen hyvinvoinnista ja luoda jokaiselle sujuvan arjen, jossa peruspalvelut ovat laadukkaat, ympäristö turvallinen ja viihtyisä ja jossa jokaiselle löytyy se oma paikka sekä koulutuspolussa että vapaa-ajalla. Vaasassa tulee olla helppoa olla onnellinen. 

Teemaohjelmat:

 • Kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut, aikataulut ja mittarit.
 • Koostuvat strategiaa toteuttavista poikkihallinnollisista toimenpidekokonaisuuksista.
 • Toiminnasta vastaa ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -teemaohjelmaan on valittu kolme tavoitetta:

 1. Onnelliset ja hyvinvoivat asukkaat
 2. Kotimaisten ja kansainvälisten osaajien keskittymä
 3. Asiakaslähtöinen hyvinvoinnin yhteistyömalli

Teemaohjelman toimenpiteet tavoitteittain:

1. Onnelliset ja hyvinvoivat asukkaat

 • Matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen
 • Hyvinvoinnin edistäminen kaupunkiin jäävien toimintojen kautta
 • Kulttuuri- ja liikuntaohjelman toteuttaminen
 • Elävyyden ja viihtyisyyden lisääminen
 • Osallistumisen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen
 • Lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteet

2. Kotimaisten ja kansainvälisten osaajien keskittymä

 • Vahvistetaan kansainvälistä koulutuspolkua
 • Yliopiston kasvun mahdollistaminen uusille aloille
 • Kansainvälistämisen edistäminen
 • Täydennys ja erikoistumiskoulutusten kehittäminen ja tehostaminen
 • Harjoittelupaikkojen lisääminen ja harjoitteluohjelmien kehittäminen
 • Korkeakouluyhteistyön vahvistaminen
 • Energia-alan ja vihreän siirtymän osaaminen ja hankkeet

3. Asiakaslähtöinen hyvinvoinnin yhteistyömalli

 • Hyvinvoinnin ekosysteemin rakentaminen, hyvinvoinnin koordinointi
 • Edunvalvonta hyvinvointijärjestelmäuudistuksessa
 • Yhteisen asiakaspalvelupisteen konseptointi

Teemaohjelman ohjausryhmän kokoonpano

Viranhaltijoiden edustajat:

 • Toimialajohtaja Christina Knookala, puheenjohtaja
 • Hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä
 • Vamian rehtori Åsa Stenbacka
 • Suomenkielisen perusopetuksen koulutoimenjohtaja Kari Nummela
 • Controller Henry Niemi, sihteeri

Luottamushenkilöt:

 • Hans Frantz / Eva-Maria Strömsholm
 • Anne-Marie Viinamäki / Marko Heinonen
 • Tuija Kivioja / Antonio Teca
 • Harri Moisio / Mai-Gret Axell

Sidosryhmien edustajat

 • Pia-Maria Sjöström / Jim Eriksson, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 • Sanna Eronen, Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Minna Huhta, Vaasan seudun Areenat kuntayhtymä:

Seurantamittarit

 • Onnellisuus (keskiarvo)
 • Gini-kerroin
 • Opiskelijoiden määrä
 • Katuturvallisuusindeksi
 • Nuorisotyöttömyys
 • Lasten heikko fyysinen toimintakyky

Lisätietoa