Ohita valikko
Mies kahvilla

Vetovoimainen Vaasa -teemaohjelma

Tehdään Vaasasta 100 000 asukkaan kaupunki kasvattamalla pitkäjänteisesti valtakunnallista ja kansainvälistä veto- ja pitovoimaa ja työpaikkojen määrää, sekä tukemalla yritysten kasvua.

Teemaohjelmat:

 • Kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut, aikataulut ja mittarit.
 • Koostuvat strategiaa toteuttavista poikkihallinnollisista toimenpidekokonaisuuksista.
 • Toiminnasta vastaa ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Vetovoimainen Vaasa -teemaohjelmaan on valittu kaksi tavoitetta:

 1. Väestönkasvu
 2. Työpaikkojen määrän kasvu

Teemaohjelman toimenpiteet tavoitteittain:

1. Väestönkasvu

 • ​​​​​​​Vetovoima- ja pitovoimatyön suunnittelu ja toteutus
 • Brändin vahvistaminen, markkinointitoimenpiteet ja yhteiskampanjat
 • Vaasan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen suomenkielisen väestön keskuudessa
 • Vaasan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Suunnitelmallinen edunvalvonta ja lobbaus sekä investointi kansainväliseen markkinointiin
 • Opiskelijayhteistyömallin kehittäminen
 • Osaajien houkuttelu – ”Vaasa talents” Talent attraction management
 • Merellinen asuminen
 • Asukasmäärän kasvuun varautuminen palveluverkossa
 • Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien ja Uumajan kanssa
 • Kaupungin Leader -alueiden kehittämissuunnitelma
 • Vauhditetaan rakennushankkeita ja luodaan kaavoituksella monipuolista asuntotarjontaa Vaasan Vähänkyrön ja Sundomin maaseutumaisille alueille
 • Elinvoimaisen ja vireän kaupunkikeskustan kehittäminen

2. Työpaikkojen määrän kasvu

 • GigaVaasa ja Invest In -toiminnan edistäminen (+Nordic Battery Belt)
 • Vihreän siirtymän ja hiilineutraalin yritystoiminnan mahdollisuuksien esilletuominen
 • GigaVaasa -toimintamallin vahvistaminen ja monistaminen
 • Työllisyyden ekosysteemityö, TE2024 valmistelu, työvoiman koulutuksen edistäminen
 • Yritysten toimintaedellytysten tukeminen
 • TKI -toiminnan tukeminen ja kehittäminen verkostomaisesti
 • Sujuvien liikenneyhteyksien ja Merenkurkun yhteyksien edistäminen
 • Kaupunkikonsernin osallistuminen ja yhteisen vuoropuhelun vahvistaminen paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten kanssa
 • Yritysvaikutusten arviointi ja yritysystävällinen päätöksenteko

Teemaohjelman ohjausryhmän kokoonpano

Viranhaltijoiden edustajat:

 • Konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen, puheenjohtaja
 • Viestintäpäällikkö Leena Forsén
 • Kaupungin geodeetti Petur Eklund
 • Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso
 • Aluepalvelupäällikkö Suvi Aho, sihteeri

Luottamushenkilöt:

 • Marit Nilsson-Väre / Frans Villanen
 • Peter Remahl / Marianne Munkki
 • Per Hellman /  Sari Ala-Heikkilä
 • Lotta Alhonnoro /  Pasi Keskinen

Sidosryhmien edustajat:

 • Vaasa Facilita Oy: Ulla Mäki-Lohiluoma
 • Vasek Oy:  Mari Kattelus
 • Visit Vaasa Oy: Laila Schauman

Seurantamittarit

 • Asukasluku
 • Kunnallisverotulot
 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Työpaikkojen määrä
 • Yritysten toimipaikkojen määrä
 • Avointen työpaikkojen määrä
 • Kuntabarometri
 • Imagotutkimus
 • Uusien avoimien työpaikkojen määrä
 • TKI-rahoitus

Lisätietoa