Ohita valikko

Koulukatu 56-58 (ak1122)

Asemakaavatyössä tutkitaan käyttötarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia Koulukatu 56-58 tontilla.
Muutosalue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävän puukasarmialueen kupeessa. Myös itse tontilla on suojeltuja puurakennuksia 1800-luvulta.
Nykyisen päiväkotitoiminnan muuttaessa alueelta kiinteistöt vapautuvat muuhun käyttöön. Kaavan keskeisenä tavoitteena on synnyttää onnistunut vuoropuhelu uuden ja vanhan välille määrittelemällä ympäristöön sopiva rakentamisen mittakaava ja tapa.
Suunnittelualueesta on käyty markkinavuoropuhelu, ja kaavamuutos käynnistyy vuoden 2023 aikana.
Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuoden 2024 aikana.

  1. Vireille 16.8.2023

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksyminen

  5. Lainvoimainen

Lisätietoja