Ohita valikko
Nainen ja mies pyöräilemässä aurinkoisena päivänä. Taustalla näkyy vehreä puisto ja puita.

Asukasenerginen Vaasa - kohti kestävää kaupunkia asukasenergialla

Vaasan strateginen tavoite on olla hiilineutraali 2020-luvulla. Ympäristöministeriön rahoittamassa Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa vahvistetaan kaupungin kestävyystyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta toteuttamalla vaasalaisten ideoita kestävämpään kaupunkielämään. Asukasosallisuus edistää reilua ja sosiaalisesti kestävää vihreää siirtymää.

Kaupungeilla ja kunnilla on tärkeä rooli vihreän siirtymän edistämisessä. Vastaavasti kaupunkilaiset ovat avainasemassa ideoimassa, miltä kestävä elämäntapa voi näyttää. Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa yhteiskehitetään kestävän kaupunkielämän kokeiluja asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Kokeiluista kerätään oppeja toimintamalleiksi Vaasan kaupungille sekä skaalattaviksi muille kunnille.

Kestävyystoimien tulee tukea sosiaalisesti kestävää kehitystä, jonka tarkoituksena on turvata ihmisten hyvinvointi ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Hankkeen kokeilut vahvistavat sosiaalisesti kestävää kehitystä mahdollistamalla osallistumisen paikkoja asukkaille, joiden ääni kuuluu usein heikommin päätöksenteossa. Tuemme esimerkiksi maahanmuuttajien osallistumista kielellisen saavutettavuuden avulla.

Hankkeen kesto

1.1.2022 – 31.5.2023

Hankkeen kokeilut

Ristinummen viljelylaatikkopuutarha

Keväällä 2022 hankkeessa perustetaan kiertotaloutta ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävä kaupunkipuutarha Ristinummelle.

Kaali ja muita vihreitä kasviksia viljelylaatikossa aurinkoisena päivänä.

Syksyllä 2022 toteutettavassa kokeilussa kehitetään lasten vaikuttamismahdollisuuksia, josta on tulossa lisää tietoa myöhemmin.

Esittelemme kokeilujen tuotoksia Vaasan Energy Week 2023 -tapahtumassa.

Hankeorganisaatio

Hanketta ohjaa kaupungin konsernihallinnon hallinto ja asiointi -yksikkö ja sitä toteutetaan poikkihallinnollisesti viheralueyksikön, kotouttamispalveluiden ja kulttuuritoimen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat StormossenVaasan SetlementtiVaasan 4H, Etelä-Sudan ja SudanSawa yhdistys ry, sekä Vaasan Somalinaisten kehitys ry.

Ota yhteyttä