Ohita valikko

E-laskut ja verkkolaskut

Vaasan kaupunki lähettää kuluttajille sekä yritys-/yhteisöasiakkaille sähköisiä laskuja alla olevien laskutusaiheiden mukaisesti.

Kuluttajalla on mahdollisuus ottaa käyttöön e-laskutus omassa verkkopankissa valitsemalla laskutusaihe ja syöttämällä laskun pankkiviitteen verkkopankissa varattuun paikkaan. E-laskutuksen käyttöönoton jälkeen seuraavat laskut tulevat e-laskuina omaan vekkopankkiin.

Laskutusaiheet:

Vaasan kaupungin muut erittelemättömät yksiköt

Laskutus:

Vaasan kansalaisopisto Alman, Vaasan kaupungin opistojen, vapaa-aikaviraston, uimahallin, ympäristöosaston ja -laboratorion, rakennusvalvonnan sekä muiden erittelemättömien yksiköiden laskutukset.

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026002

Konserniohjaus/konsernihallinto:

  • Digitalisaatio ja innovaatiot
  • Hallinto ja asiointi
  • Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
  • Henkilöstöpalvelut
  • Talous ja strategia
  • Omistajaohjaus
  • Sihteeripalvelut

Graafiset palvelut
Kaavoitus
Kansalaisinfo
Kirjaamo
Kulttuurikeskus ent. Kulttuuritoimi
Kyrönmaan työpaja Arpeeti
Matkailutoimisto (Visit Vaasa)
Pohjanmaan museo
Postitus
Puhelinvaihde
Rakennusvalvonta
Tikanojan taidekoti – Kuntsin modernin taiteen museo
Vaasan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto
Vaasan kaupunginorkesteri
Vaasan kaupunginteatteri
Vaasan kaupungin opistot: Vaasan kansalaisopisto Alma, TaiKon ja Kuula-opisto
Vapaa-aikavirasto (liikuntapalvelut, nuorisopalvelut) ja uimahalli
Vähänkyrön yhteispalvelupiste
Ympäristötoimi (ympäristöosasto ja –laboratorio)

Varhaiskasvatus- ja perusopetustoimi

Laksutus:

Lasten päivähoito, aamupäivä-iltapäivä -toiminta ja muu varhaiskasvatus- ja perusopetustoimen laskutus.

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026510

Yksiköt:

Peruskoulut
Päiväkodit
Hallinto

Toisen asteen koulutus

Laskutus:

VAMIAn, lukioiden ja Ravintola Silverian laskutukset.

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026513

VAMIA (Vaasan ammattiopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto)
Vaasan Lyseon lukio
Vaasan Lyseon aikuislukio
Vasa Gymnasium
Vasa svenska aftonläroverk

Kaupunkiympäristön toimiala

Laskutus:

Maanvuokrat, venepaikat, pysäköinti- ja muut luvat sekä muu teknisen toimen laskutus.

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026508

Yksiköt:

Kiinteistötoimi
Kuntatekniikka

Sosiaali- ja terveystoimi

Laskutus:

Terveyskeskusmaksut, hammashuolto, koti- ja laitoshoito, yhteistoiminta-alue Laihia ja muu terveystoimen laskutus.

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnut: 003702096026514

 

Yksiköt:

Hallinto ja talous

Sosiaalityö ja –perhepalvelut:
• psykososiaaliset palvelut
• sosiaalityö
• lastensuojelu
• vammaispalvelut
• maahanmuuttajatyö

Koti- ja laitoshoito:
• ikäkeskus
• kotihoito
• palveluasuminen
• laitoshoito

Terveyspalvelut:
• vastaanottopalvelut
• terveydenhuollon tukipalvelut
• kuntoutuspalvelut
• hammashuolto

Laihia perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Vaasan Satama

Satamalaskutus

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026004

Pohjanmaan Pelastuslaitos

Sairaankuljetus ja muu Pohjanmaan Pelastuslaitoksen laskutus

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026005

Vaasan Talotoimi

Huoneistovuokrat ja muu Talotoimen laskutus

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026008