Förbigå menyn

E-fakturor och nätfakturor

Vasa stad skickar e-fakturor till konsumenterna och nätfakturor till företags- /samfundskunderna enligt nedan nämnda faktureringsgrunder.

Konsumenten kan ta i bruk e-faktureringen i sin egen nätbank genom att välja faktureringsgrund och mata in bankreferens på det ställe som reserverats för detta i nätbanken. Efter att e-faktureringen har tagits i bruk kommer följande fakturor att skickas som e-fakturor till konsumentens nätbank.

Faktureringsgrund:

 

Vasa stads övriga ospecificerade enheter

Fakturering:

Vasa medborgarinstitut Alma, fritidsverket, simhallenm miljöavdelningen och -laboratoriet, byggnadstillsynen samt övriga ospecificerade enheters fakturor.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026002

Förvaltningsservicen:
• Grafiska tjänster
• IT-förvaltning
• Kommunikation
• Medborgarinfon
• Postningen
• Registratuten
• Telefonväxeln
Byggnadstillsyn
Ekonomi- och ägarstyrning
Fritidsverket (idrottsavdelningen och ungdomsavdelningen) och simhallen
Kulturcentret, före detta Kulturväsendet
Kyrölands arbetsverkstad Arpeeti
Lillkyros samserviceenhet
Miljöväsendet (miljöavdelningen och –laboratoriet)
Personalservicen
Planläggningen
Stadsutvecklingen
Tikanoja konsthem-Kuntsis museum för modern konst
Turistbyrån (Visit Vasa)
Vaasan kaupunginteatteri
Vasa stads instituten: Vasa medborgarinstitut Alma, TaiKon och Kuula-opisto
Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Vasa stasorkester
Österbottens museum

 

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Fakturering:

Barndagvård, morgon-/eftermiddagsverksamhet och övrig fakturering inom småbarnsfostran och grundläggande utbildning.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026510

Enheter:

Grundskolor
Daghem
Förvaltning

Utbildning på andra stadiet

Fakturering:

VAMIAs, gymnasierna och Restaurang Silverias faktureringar.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026513

Enheter:

VAMIA (Vasa vuxenutbildningscentret, Vasa yrkesinstitut, Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto)
Vaasan Lyseon lukio
Vaasan Lyseon aikuislukio
Vasa Gymnasium
Vasa svenska aftonläroverk

Stadsmiljösektorn

Fakturering:

Arrenden, båtplatser, parkerings- och övriga tillstånd samt övrig fakturering inom tekniska sektorn.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026508

Enheter:

Fastighetssektorn
Kommuntekniken

Social- och hälsovårdsväsendet

Fakturering:

Hälsocentralsavgifter, tandvård, hem- och anstaltsvård, samserviceområdet Laihela och övrig fakturering inom social- och hälsovårdsväsendet.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026514

 

Enheter:

Förvaltning och ekonomi

Socialarbete och familjeservice:
• psykosociala tjänster
• socialarbete
• barnskydd
• handikappservice
• invandrararbete

Hem- och anstaltsvård:
• seniorcentret
• hemvård
• serviceboende
• anstaltsvård

Hälsovårdsservice:
• mottagningsservice
• hälsovårdens stödservice
• rehabiliteringsservice
• tandvård

Samarbetsområdet för barnhälsovården i Laihela

Vasa hamn

Hamnfakturering

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026004

Österbottens räddningsverk

Sjuktransporten och Österbottens räddningsverks övriga fakturering

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026005

Vasa Hussektor

Lokalhyror och Vasa Hussektors övriga fakturering

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026008