Förbigå menyn

E-fakturor och nätfakturor

Vasa stad skickar e-fakturor till konsumenterna och nätfakturor till företags- /samfundskunderna enligt nedan nämnda faktureringsgrunder.

Konsumenten kan ta i bruk e-faktureringen i sin egen nätbank genom att välja faktureringsgrund och mata in bankreferens på det ställe som reserverats för detta i nätbanken. Efter att e-faktureringen har tagits i bruk kommer följande fakturor att skickas som e-fakturor till konsumentens nätbank.

Faktureringsgrund:

 

Vasa stads övriga ospecificerade enheter

Fakturering:

Vasa medborgarinstitut Alma, fritidsverket, simhallenm miljöavdelningen och -laboratoriet, byggnadstillsynen samt övriga ospecificerade enheters fakturor.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026002

Koncernförvaltningen:

 • Digitalisering och innovationer
 • Ekonomi och strategi
 • Förvaltning och ärendehantering
 • Kommunikation och samhällsrelationer
 • Personal
 • Sekreterarservice
 • Ägarstyrning

Byggnadstillsyn
Fritidsverket (idrottsavdelningen och ungdomsavdelningen) och simhallen
Grafiska tjänster
Kulturcentret, före detta Kulturväsendet
Kyrölands arbetsverkstad Arpeeti
Lillkyros samserviceenhet
Medborgarinfon
Miljöväsendet (miljöavdelningen och –laboratoriet)
Personalservicen
Planläggningen
Postningen
Registratuten
Telefonväxeln
Tikanoja konsthem-Kuntsis museum för modern konst
Turistbyrån (Visit Vasa)
Vaasan kaupunginteatteri
Vasa stads instituten: Vasa medborgarinstitut Alma, TaiKon och Kuula-opisto
Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Vasa stasorkester
Österbottens museum

 

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Fakturering:

Barndagvård, morgon-/eftermiddagsverksamhet och övrig fakturering inom småbarnsfostran och grundläggande utbildning.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026510

Enheter:

Grundskolor
Daghem
Förvaltning

Utbildning på andra stadiet

Fakturering:

VAMIAs, gymnasierna och Restaurang Silverias faktureringar.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026513

Enheter:

VAMIA (Vasa vuxenutbildningscentret, Vasa yrkesinstitut, Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto)
Vaasan Lyseon lukio
Vaasan Lyseon aikuislukio
Vasa Gymnasium
Vasa svenska aftonläroverk

Stadsmiljösektorn

Fakturering:

Arrenden, båtplatser, parkerings- och övriga tillstånd samt övrig fakturering inom tekniska sektorn.

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026508

Enheter:

Fastighetssektorn
Kommuntekniken

Välfärdsservice

Fakturering:

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 00370209602661

Enheter:

 • Förvaltning
 • Mottagningscentral
 • Integrationsservicen
 • Medlingstjänster
 • Välfärdsenhet

Vasa hamn

Hamnfakturering

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026004

Vasa Hussektor

Lokalhyror och Vasa Hussektors övriga fakturering

Nätfakturer.adress/EDI-kod: 003702096026008