Förbigå menyn

E-fakturor och nätfakturor

Vasa stad kan skicka e-fakturor till konsumenterna och nätfakturor till företags- /samfundskunderna.

Konsumenten kan ta i bruk e-faktureringen i sin egen nätbank genom att välja faktureringsgrund och mata in bankreferens på det ställe som reserverats för detta i nätbanken. Efter att e-faktureringen har tagits i bruk kommer följande fakturor att skickas som e-fakturor till konsumentens nätbank.

Nödvändig information för att ingå e-fakturavtal i nätbank:

FO-nummer 0209602-6
Mäklar-ID 003703575029
OVT 003702096026