Ohita valikko

Kaupungin hankinnat

Tällä sivulla kerrotaan Vaasan kaupungin hankintatoiminnan organisoinnista ja ohjauksesta.

Vaasan kaupunki on hankintalain mukainen hankintayksikkö, jonka on hankintoja tehdessään noudatettava hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Konsernihallinnon alainen Omistajaohjauksen palvelualue vastaa kaupungin hankintatoiminnan ohjauksesta ja koordinoinnista.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista ja vuokraamista sekä urakalla teettämistä. Hankintalainsäädännön mukaisten kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin sisäisiä hankintaohjeita. Nämä pienhankinnat kaupungin eri yksiköt hoitavat pääsääntöisesti itse, ja hankintapäätökset tehdään viranhaltijoiden toimesta.

Konsernipalveluiden alaisuudessa aikaisemmin toiminut Hankintapalveluyksikkö on siirtynyt osaksi yhteishankintayksikkö TeeSe Botnia Oy Ab:ta 1.5.2018 alkaen. TeeSen Hankintapalvelut tarjoaa julkisiin hankintoihin liittyviä asiantuntija- ja kilpailutuspalveluja Vaasan kaupungille, kaupunkikonsernille sekä myös muille omistajilleen ja osakkailleen. Vaasan kaupungin osalta kynnysarvot ylittävät hankinnat kilpailutetaan pääosin TeeSen toimesta.

Alueellisen hankintarenkaan toiminta jatkuu ennallaan ennen yhtiöittämistä voimassaolleiden yhteishankintasopimusten osalta. Hankintarenkaaseen kuuluvat Mustasaari, Laihia, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Kristiinankaupunki ja Isokyrö.

Kaupungin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä osoitteeseen hankintapalvelut@vaasa.fi. Tämä yhteisosoite tavoittaa edelleen sekä kaupungin että TeeSe Botnian Hankintapalveluiden yhteyshenkilöt.

Avoimista tarjouspyynnöistä tiedotetaan erikseen sivuston Yritykset-osiossa, johon pääsee myös tämän sivun ”Sähköisen asioinnin” linkin kautta.

Kaupungin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä.