Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Liiketoiminta

Julkiset hankinnat ja avoimet tarjouspyynnöt

Tältä sivulta löydät tietoa Vaasan kaupungin sekä yhteishankintayksikkö TeeSe Botnia Oy Ab:n avoimista tarjouspyynnöistä sekä niiden ilmoitusmenettelyistä. Sivustolla kerrotaan kootusti sekä pienhankinnoista että isommistakin yhteishankintakilpailutuksista.

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvista Vaasan kaupungin ja TeeSe Botnian Hankintapalveluiden kilpailutuksista julkaistaan hankintailmoitukset Hilma (hankintailmoitukset.fi) -sivustolla. TeeSe Botnia kilpailuttaa lähtökohtaisesti kaikki kynnysarvot ylittävät kaupungin hankinnat, ja näiden osalta kilpailutukset käydään Tarjouspalvelu.fi-portaalissa.

Vaasan kaupungin pienhankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan sellaisenaan joko tällä sivulla tai vaihtoehtoisesti TeeSen Tarjouspalvelussa.

Vaasan kaupunki tekee hankinta-asioissa yhteistyötä myös Vaasan Yrittäjien kanssa tavoitteena hankintojen avoimuuden lisääminen sekä paikallisten yrittäjien menestymismahdollisuuksien parantaminen tarjouskilpailuissa. Lue asiasta lisää myös Yrittäjien nettisivuilta.

Tietoa kaupungin voimassaolevista hankintasopimuksista sekä arvioiduista uusista kilpailutusaikatauluista löytyy oheisesta dokumentista (päivitetty 6/2020): Sopimuslistaus 06/2020.

Vaasan kaupungin hankintatoiminnan organisoinnista ja ohjauksesta löytyy lisätietoja kaupungin organisaatioesittelystä. Katso tästä lisätietoja.

Käynnissä olevat kilpailutukset:

 

Vaasan kaupungin pienhankinnat (yksiköiden omat kilpailutukset)

Vaasan Vesi -liikelaitos pyytää tarjouksia jätevesiviemärien ja tonttijohtojen saneerauksista (sukkasujutus) kohteissa Hietasaarenkatu, Kasarminkatu, Raastuvankatu, Rauhankatu, Rantakatu, Lehmustie ja Kaivokatu.

Tarjouspyyntömateriaali (zip)

—-

Vaasan Vesi -liikelaitos pyytää tarjouksia viemäreiden kuvauspalveluista uudelle sopimuskaudelle.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan Vesi -liikelaitos pyytää tarjouksia painehuuhteluautopalveluista uudelle sopimuskaudelle.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan Vesi -liikelaitos pyytää tarjouksia viemäreiden pätkäsujutustöistä uudelle sopimuskaudelle.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan kaupungin Ympäristöosasto pyytää tarjouksia rottien torjuntaan liittyvistä palveluista tavoitteena pienentää kaupungin yleisten alueiden ja jätevesiviemärien rottakantaa.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Sundomissa sijaitsevan Myrgrundin lumenvastaanottopaikan talviaikaisesta hoidosta.

Tarjouspyyntömateriaali (zip)

—-

Vaasan kaupungin Kiinteistötoimi pyytää tarjouksia Vanhan Vaasan asema-alueen päätalon vesikaton uusimisesta ja piipun korjauksesta.

Tarjouspyyntömateriaali (zip)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Variskan yhtenäiskoulun työmaavalvonnasta.

Tarjouspyyntö (pdf)
Tarjouksen jättäminen: https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/

Vaasan kaupungin isommat erillishankinnat (TeeSe Botnia vastaa kilpailutuksista)

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Vaskiluodon sataman matkustajaterminaalialueelle seuraavista kahdesta kokonaishintaurakasta
1. laiturisähköurakka
2. keskijänniteurakka
Katso lisää!

TeeSe Botnian käynnissä olevat yhteishankintakilpailutukset

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden puitejärjestelyn ajoneuvojen renkaista ja rengaspalveluista Vaasan kaupungin ja muiden omistajayhteisöjensä käyttöön. Katso lisää!

Kaupungin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

Puhelimitse

  • 040 571 3657