Förbigå menyn

Stadens upphandlingar

På den här sidan berättas hur Vasa stad gör upphandlingar och hur stadens upphandlingsväsendet är koordinerad.

Vasa stad är en upphandlande enhet i enlighet med det som avses i upphandlingslagstiftningens 5 §, vilket innebär att enheten vid upphandlingar ska iaktta upphandlingslagstiftningen (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Serviceområdet för Ägarstyrning inom Koncernförvaltingen ansvarar för styrning samt koordination av Vasa stads upphandlingar.

Med upphandling avses köp och hyrning av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad. Vid upphandling som underskrider tröskelvärdena enligt upphandlingslagen iakttas stadens interna upphandlingsanvisningar.

Vasa stads upphandlingsserviceenhet, som tidigare funktionerat som en del av ekonomi- och ägarstyrningens koncernservice, har övergått till att vara en del av inköpscentralen TeeSe Botnia Oy Ab fr.o.m. 1.5.2018. TeeSe Botnias Upphandlingsservice erbjuder rådgivning – och konkurrensutsättningsservice i anslutning till offentliga upphandlingar åt Vasa stad, stadskoncernen samt åt andra ägare och delägare.

Den regionala upphandlingsringens verksamhet fortsätter som tidigare gällande avtalen om samordnad upphandling. Till upphandlingsringen hör Korsholm, Laihela, Vörå, Malax, Korsnäs, Kristinestad och Storkyro.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-postmeddelande till adressen hankintapalvelut@vaasa.fi. Ifrågavarande e-postadress är gemensam och till den inkluderas stadens och TeeSe Botnias kontaktpersoner tills vidare.

Om öppna anbudsförfrågningar informeras på sidornas Företag-sektion. Det är också möjligt att bekanta sig med TeeSe Botnias anbudsförfrågningar direkt genom denna sidas länk för elektroniska tjänster.

Med frågor gällande stadens upphandlingar ta kontakt