Ohita valikko

Konsernihallinto

Konsernihallinto on Kaavoituksen ja Vähänkyrön aluehallinnon ohella yksi konserniohjauksen toimialan tulosalueista, jota johtaa konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

 

Tulosalueen tehtävänä on:

 • Vastata kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.
 • Varmistaa, että kaupungin eri organisaatioyksiköt ja tytäryhtiöt toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat kaupungin edun mukaisesti.
 • Vastata kaupunginhallituksen alaisena kaupungin talouden, omistajaohjauksen, henkilöstön ja hallinnon palveluista.
 • Ohjata, valvoa ja tukea koko kaupunkiorganisaatiota ja vastata tytäryhteisöjen omistajaohjauksesta.
 • Huolehtia tarvittavien tukipalveluiden järjestämisestä toimialaansa kuuluvissa asioissa.
 • Huolehtia tehtäväalaansa kuuluvasta tietotekniikan ja digitalisaation hyödyntämisen ohjauksesta kaupunkiorganisaatiossa.

Konsernihallinnossa on seitsemän palvelualuetta:

 • Digitalisaatio ja innovaatiot
 • Hallinto ja asiointi
 • Henkilöstö
 • Omistajaohjaus
 • Talous ja strategia
 • Sihteeripalvelut
 • Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

 

Ota yhteyttä