Ohita valikko

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet –palvelualueen tehtävänä on:

  • vastata viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä
  • koordinoida ja kehittää mediayhteistyötä sekä kaupungin pääsomekanavien sisältöjä
  • vastata kaupungin brändin- ja maineenhallinnasta sekä visuaalisen ilmeen yhtenäisyydestä
  • koordinoida kaupunkikonsernin brändinhallintaa ja markkinointiyhteistyötä
  • edistää kuntalaisten osallistamista ja lähidemokratian toteutumista
  • vastata graafisen suunnittelun ja painotuotteiden toteutuksen palveluista
  • huolehtia kansainvälisestä toiminnasta ja yhteistyöstä sekä ystävyyskaupunkitoiminnasta
  • osallistua valtakunnalliseen vuorovaikutteiseen kaupunkipolitiikkaan ja verkostotyöhön
  • edistää seudullista edunvalvontaa
  • edistää kaupungin, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Yhteystiedot

Ota yhteyttä