Förbigå menyn

Kommunikation och samhällsrelationer

Serviceområdet Kommunikation och samhällsrelationer har i uppgift att

  • svara för planeringen, styrningen och utvecklandet av kommunikationen och marknadsföringen
  • koordinera och utveckla mediesamarbetet samt innehållen i stadens huvudsakliga kanaler på sociala medier
  • svara för stadens varumärkes- och imagehantering samt en enhetligt visuell framtoning
  • koordinera stadskoncernens varumärkeshantering och marknadsföringssamarbete
  • främja kommuninvånarnas delaktighet och förverkligandet av närdemokrati
  • svara för servicen inom grafisk planering och genomförande av trycksaker
  • sörja för den internationella verksamheten och samarbetet samt vänortsverksamheten
  • delta i den nationella interaktiva stadspolitiken och i nätverksarbetet
  • främja den regionala intressebevakningen
  • främja samarbetet mellan staden, universiteten och näringslivet

Kontaktuppgifter

Ta kontakt