Ohita valikko

Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto

Jaosto on kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero
Varapuheenjohtaja Lotta Alhonnoro
Esittelijät Tomas Häyry, Christina Knookala, Jukka Kentala, Markku Järvelä, Jari Karjalainen
Pöytäkirjanpitäjä Marja Ylisalmi
Kaupunginhallituksen toimikausi 1.8.2021 – 31.5.2023

Kokouspäivät 2021

Yliviivattu kokous on peruttu.

lokakuu ke 6.10.
marrakuu ke 17.11
joulukuu to 16.12

tammikuu 28.1.
maaliskuu 11.3.
huhtikuu 15.4
toukokuu 20.5
kesäkuu 17.6

Kokouspäivät 2022

Yliviivattu kokous on peruttu.

tammikuu 27.1.
maaliskuu 17.3
huhtikuu ke 13.4.
toukokuu 19.5.
kesäkuu 16.6.
elokuu 18.8.
syyskuu 22.9.
lokakuu 27.10.
joulukuu 8.12.

Hyvinvointijaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa kaupunginhallituksen hyvinvointijaostosta

 • Kaupunginhallituksella on hyvinvointijaosto. Jaosto aloitti toimintansa vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeen.

Jaoston kokoonpano

 • Vaasan kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksella on hyvinvointijaosto. Hyvinvointijaostossa on yksitoista (11) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Näistä kuuden (6) tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä ja viisi (5) voi olla muita kaupunginhallitukseen vaalikelpoisia henkilöitä.

Jaoston tehtävät

 • Hyvinvointijaosto vastaa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa lakisääteisistä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tehtävistä siltä osin, kun tehtävien järjestämisvastuuta ei ole siirretty Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Lisää hyvinvointijaoston tehtävistä voi lukea Vaasan kaupungin sääntökokoelmasta.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä kaupunginlakimies Marja Ylisalmi
  p. 06 325 1032 ja 040 619 4754
  s-posti marja.ylisalmi@vaasa.fi

Tietoa kaupunginhallituksen hyvinvointijaostosta

 • Kaupunginhallituksella on hyvinvointijaosto. Jaosto aloitti toimintansa vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeen.

Jaoston kokoonpano

 • Vaasan kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksella on hyvinvointijaosto. Hyvinvointijaostossa on yksitoista (11) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Näistä kuuden (6) tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä ja viisi (5) voi olla muita kaupunginhallitukseen vaalikelpoisia henkilöitä.

Jaoston tehtävät

 • Hyvinvointijaosto vastaa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa lakisääteisistä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tehtävistä siltä osin, kun tehtävien järjestämisvastuuta ei ole siirretty Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Lisää hyvinvointijaoston tehtävistä voi lukea Vaasan kaupungin sääntökokoelmasta.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä kaupunginlakimies Marja Ylisalmi
  p. 06 325 1032 ja 040 619 4754
  s-posti marja.ylisalmi@vaasa.fi

Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto kokoontuu

pääsääntöisesti alkaen klo 16.15 osoitteessa Vaasanpuistikko 10, Hallintotalo.