Ohita valikko

Jaostot

Vaasan kaupungin hallinnossa toimii yhteensä kaksitoista jaostoa.

Valtuustokaudella 1.6.2017 – 31.5.2021

Kaupunginhallituksella on

 1. suunnittelu-,
 2. yleis– ja
 3. konsernijaosto

Sivistystoimessa

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on

 1. ruotsinkielinen-,
 2. suomenkielinen– ja
 3. yksilöasiain jaosto

Koulutuslautakunnalla on

 1. ruotsinkielinen– ja
 2. suomenkielinen jaosto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on

 1. kulttuuri– ja
 2. liikuntajaosto

Sosiaali ja terveystoimessa

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on

 1. Laihian ja Vaasan alue– ja
 2. yksilöjaosto

Tietoa jaostoista

Valtuustokaudella 1.6.2017 – 31.5.2021 kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien alaisuudessa toimii Vaasan kaupungissa yhteensä 12 jaostoa.

Kuntien johtosäännöissä voidaan määrätä, että

 1. kunnanhallituksessa,
 2. sen valtuustossa sekä
 3. lauta- ja johtokunnissa toimii jaostoja.

Jaostojen kokoonpano

 1. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet tai
 2. antaa muulle toimielimelle valtuudet päättää jaostojen perustamisesta ja niiden jäsenten valinnasta.
 3. Yleensä jaostot koostuvat asianomaisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä eräin poikkeuksin.

Tietoa jaostoista

Valtuustokaudella 1.6.2017 – 31.5.2021 kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien alaisuudessa toimii Vaasan kaupungissa yhteensä 12 jaostoa.

Kuntien johtosäännöissä voidaan määrätä, että

 1. kunnanhallituksessa,
 2. sen valtuustossa sekä
 3. lauta- ja johtokunnissa toimii jaostoja.

Jaostojen kokoonpano

 1. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet tai
 2. antaa muulle toimielimelle valtuudet päättää jaostojen perustamisesta ja niiden jäsenten valinnasta.
 3. Yleensä jaostot koostuvat asianomaisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä eräin poikkeuksin.